Ga naar hoofdinhoud

Gegevens

Statutaire naam Stichting Heartlink
Statutaire zetel Gemeente Haarlem
Opgericht 5 april 2013
RSIN 852678939
Bezoekadres Eksterlaan 1, 2026 XA Haarlem
Telefoonnummer (023) 5390204
Internetadres www.hrtlink.nl
Website ANBI https://www.hrtlink.nl/info/anbi
E-mailadres info@hrtlink.nl

Bestuurders

T.C. Karreman, voorzitter
M. Santman, secretaris
R.G. Kaasenbrood, penningmeester
M.T. Pool, lid

Doelstelling

De Stichting Heartlink heeft tot doel actief bij te dragen aan de ontwikkeling van mannen en vrouwen die betrokken zijn bij de bouw van lokale gemeenten en christelijke bedieningen en die willen groeien in leiderschap en invloed. Dit doet zij vanuit een christelijke, bijbelse kijk op leiderschap. Om deze leiders toe te rusten, worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder o.a. contactdagen en trainingen. Vanuit gezonde relaties tussen leiders wil Heartlink bijdragen aan de ontwikkeling van plaatselijke kerken en gemeentes. Vanuit Heartlink worden hiertoe o.a. trainingsmaterialen ontwikkeld, cursussen gegeven en wordt coaching verzorgd.

Beleid

Stichting heartlink beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiƫle middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies en donaties;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten

Beloningsbeleid

Stichting Heartlink keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting Heartlink kent betaalde werknemers en vrijwilligers.
Voor wat betreft de betaalde werknemers wordt het beloningsbeleid gevolgd zoals dat in Shelter-Haarlem en andere kerkgenootschappen wordt gevoerd. Hierbij wordt ruimschoots aan de voorwaarden van de wet normering top inkomens voldaan.
Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Jaarverslag 2022

De activiteiten en het financieel jaarverslag over 2022 van de stichting.

Back To Top