ISBN9789490489236
Paperback 160 pag.
INKIJKTEKST – klik hier! FIRST PAGES – click here!

Jan Pool (auteur)

Worden wie je bent

Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Een gezonde identiteit ontwikkelt zich in een klimaat van intimiteit met God. Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en je weet wat je niet kunt, wie je bent en wie je niet bent. Dat geeft rust.

Je hemelse Vader wil graag dat jij jezelf bent. Hij heeft je nooit gevraagd om iemand anders te zijn. Gods plan voor jou is dat je de beste versie van jezelf wordt, maar op dit moment zijn er misschien twee versies van jou, de een zoals God je bedoeld heeft en de ander zoals je vandaag bent.

Je echte identiteit ligt soms diep verborgen. Door alle pijnlijke dingen die je hebt meegemaakt, ontbreekt dan de durf om jezelf te zijn. Of je weet gewoon niet meer wie je nu werkelijk bent. Maar met Gods hulp kun je je identiteit vinden. Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Tweede deel in drieluik Intimiteit – Identiteit – Autoriteit

Intimiteit verschenen januari 2016 – ISBN 9789490489229

Autoriteit verschijnt voorjaar 2017 – ISBN 9789490489243