Afgelopen zondag sprak Walfried Giltjes in Shelter over het thema: ‘Je bent geroepen om als koning te heersen.’