Preek van de week

Home/Preek van de week

Laat je door niets tegenhouden

Jezus zegt dat Hij kwam om mensen leven te geven in al zijn volheid. Dat is wat we ons beloofde land kunnen noemen. Wat kan ons beloofde land concreet zijn? En wat kan ons tegenhouden om dit beloofde land in te nemen? Kijk naar deze preek van Jan hierover. [...]

God gehoorzamen

God is genadig. Maar dat betekent niet dat Hij alles maar goedkeurt. Jan laat aan de hand van Romeinen 6 zien, dat he heel belangrijk is God te gehoorzamen.  [...]

Het belang van een woord van God

Deze keer een wat oudere preek, maar zeker niet minder actueel! De kracht van de Heilige Geest staat de laatste tijd weer bijzonder in de aandacht. Eén van de uitingen van de Heilige Geest is profetie. Deze preek gaat over het belang van profetie in ons leven.  [...]

Jezus keek omhoog

In Johannes 11 lezen we dat Jezus bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus ziek is. Als Hij bij Lazarus komt, is die al overleden en begraven. Jezus roept hem uit het graf te voorschijn. Maar niet voordat Hij naar boven gekeken heeft en tot Zijn vader gebeden heeft. Wat doe jij als je in een lastige situatie zit?  [...]

Hoe is jouw relatie met God?

In Exodus 33 lezen we dat Mozes buiten het legerkamp van Israël een tent neerzet om God te ontmoeten. [...]