Preek van de week

Home/Preek van de week

Welke stoel kies je?

In Efeze 1:20-22 beschrijft Paulus dat de Vader Jezus aan Zijn rechterhand neerzette in de hemel. In hoofdstuk 2 beschrijft Paulus dat ook wij een plaats hebben gekregen in de hemel. Aan de hand van een illustratie met 2 stoelen laat Jan zien dat het belangrijk is om wel de juiste plaats te kiezen, de plaats van rust of de plaats van werken en verdienen. De preek begint na 51 minuten. [...]

Het moederhart van God

De naam El Shaddaï komt nog 48 keer voor in de Bijbel en is het meervoud van ‘shad’ en dat betekent ‘moederborst’. Letterlijk betekent de naam ‘El Shaddaï’ ‘de God van de borsten’. Zo’n omschrijving van God kan best wel wat verwarring geven. Maar vanuit het besef dat God niet alleen een vaderlijke, maar ook een moederlijke kant heeft, wordt duidelijk hoe mooi en symbolisch deze naam is om het moederhart van God te omschrijven. [...]

Passie

Jan spreekt deze week over 1 van zijn favoriete onderwerpen: Passie. Als je ergens gepassioneerd over bent, vergeet je alles om je heen, en ga je er 100% voor. Paulus had ook een passie: het prediken van het woord van God. In Handelingen 20:24 zegt hij dat hij niet de minste waarde hecht aan het behoud van zijn leven. Hij was gepassioneerd over het voltooien van zijn levenstaak. Hoe zit dat met jou? [...]

De vijf verschijningen van Jezus

Na Zijn opstanding verscheen Jezus 5 keer. Deze week behandelt Jan deze vijf en wat ze betekenen voor ons leven vandaag.  [...]

Laat je door niets tegenhouden

Jezus zegt dat Hij kwam om mensen leven te geven in al zijn volheid. Dat is wat we ons beloofde land kunnen noemen. Wat kan ons beloofde land concreet zijn? En wat kan ons tegenhouden om dit beloofde land in te nemen? Kijk naar deze preek van Jan hierover. [...]