Johannes heeft van zijn moeder geleerd wat liefde en opofferingsgezindheid is. Hoe heeft dat zijn beeld van God beïnvloed?