Meest recente preek

Home/Meest recente preek

Welke stoel kies je?

In Efeze 1:20-22 beschrijft Paulus dat de Vader Jezus aan Zijn rechterhand neerzette in de hemel. In hoofdstuk 2 beschrijft Paulus dat ook wij een plaats hebben gekregen in de hemel. Aan de hand van een illustratie met 2 stoelen laat Jan zien dat het belangrijk is om wel de juiste plaats te kiezen, de plaats van rust of de plaats van werken en verdienen.
De preek begint na 51 minuten.

Het moederhart van God

De naam El Shaddaï komt nog 48 keer voor in de Bijbel en is het meervoud van ‘shad’ en dat betekent ‘moederborst’. Letterlijk betekent de naam ‘El Shaddaï’ ‘de God van de borsten’. Zo’n omschrijving van God kan best wel wat verwarring geven. Maar vanuit het besef dat God niet alleen een vaderlijke, maar ook een moederlijke kant heeft, wordt duidelijk hoe mooi en symbolisch deze naam is om het moederhart van God te omschrijven.

Passie

Jan spreekt deze week over 1 van zijn favoriete onderwerpen: Passie. Als je ergens gepassioneerd over bent, vergeet je alles om je heen, en ga je er 100% voor. Paulus had ook een passie: het prediken van het woord van God. In Handelingen 20:24 zegt hij dat hij niet de minste waarde hecht aan het behoud van zijn leven. Hij was gepassioneerd over het voltooien van zijn levenstaak.
Hoe zit dat met jou?

God gehoorzamen

God is genadig. Maar dat betekent niet dat Hij alles maar goedkeurt. Jan laat aan de hand van Romeinen 6 zien, dat he heel belangrijk is God te gehoorzamen.

Het belang van een woord van God

Deze keer een wat oudere preek, maar zeker niet minder actueel! De kracht van de Heilige Geest staat de laatste tijd weer bijzonder in de aandacht. Eén van de uitingen van de Heilige Geest is profetie. Deze preek gaat over het belang van profetie in ons leven.

Jezus keek omhoog

In Johannes 11 lezen we dat Jezus bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus ziek is. Als Hij bij Lazarus komt, is die al overleden en begraven. Jezus roept hem uit het graf te voorschijn. Maar niet voordat Hij naar boven gekeken heeft en tot Zijn vader gebeden heeft.
Wat doe jij als je in een lastige situatie zit?

Drie beloftes voor 2018

De laatste zondag van 2017 was ook de laatste dag van het jaar. En wat is er mooier dan op die laatste dag van het jaar vooruit te kijken naar het nieuwe jaar!

Walfried Giltjes deed dat ook in Shelter Haarlem en hij deelde 3 gedeeltes uit Spreuken, die we mogen zien als aanwijzingen en ook beloftes voor het nieuwe jaar, 2018.