Wij zijn Zijn Meesterwerk

Home/Blog/Wij zijn Zijn Meesterwerk

Psalm 139 is een geweldig mooie Psalm. David schrijft daar:
‘U vormde mij eerst van binnen, daarna van buiten;
U vormde mij in de baarmoeder.
Ik dank U, grote God – U bent adembenemend!
Lichaam en ziel, ik ben prachtig gemaakt!
Vol bewondering aanbid ik U – wat een schepping!
U kent mij vanbinnen en vanbuiten,
U kent ieder botje van mijn lijf;
U weet precies hoe ik gemaakt ben, elk klein onderdeel,
hoe ik als een beeldhouwwerk vanuit niets tot iets gemaakt werd.’ (vertaald uit The Message)

Je bent geschapen door God, je bent hier niet toevallig. God was niet onaangenaam verrast toen jij geboren werd. Hij dacht niet: ‘Oeps, wat gebeurt daar nu?’ Je geboorte was geen vergissing of een ongelukje, je was door God gepland. Het kan zijn dat je ouders niet op je gerekend hadden, maar God had wel op je gerekend, je leeft omdat God je graag wilde. Toen je nog niet geboren was, ja zelfs vóórdat jij gevormd werd in de buik van je moeder, was je allang in de gedachten van God. Hij maakte jou als een unieke persoonlijkheid, met een specifiek plan voor ogen.

Paulus schrijft in Efeziërs 2:10: ’Want Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘maaksel’ is poiema, daar komt ons woord poëzie vandaan. Het is een woord dat thuis hoort in de wereld van de kunst. De ‘Jerusalem Bible’ vertaalt het dan ook met ‘kunstwerk’ en de New Living Translation zegt: ’Want wij zijn Zijn meesterwerk…’

Paulus schrijft hier niet dat wij Gods gebruiksvoorwerp zijn, maar Gods meesterwerk! Gebruiksvoorwerpen komen in grote hoeveelheden van de lopende band rollen. Maar God is geen fabrieksdirecteur. Nee, Hij is een geweldig kunstenaar die meesterwerken maakt! Een meesterwerk wordt met de hand gemaakt, en er is er maar één van.