Waarom verbergt U zich?

Home/Blog/Waarom verbergt U zich?

‘Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood?’ Psalm 10:1

De Psalmist vraagt zich af waarom God zich soms lijkt te verbergen in tijden van nood. Loop jij ook wel eens met dat soort vragen rond? Net als je God het hardst nodig hebt, geeft Hij niet thuis… Waarom antwoordt Hij niet? Ziet Hij niet wat er gebeurt? Waarom doet Hij niets? Hoe kan Hij dit toestaan?

We worden allemaal voortdurend geconfronteerd met lijden. Je hoeft het journaal maar te kijken of de krant te lezen. Er gebeurt heel veel leed in deze wereld. Het kwaad is een realiteit en komt uit de koker van de boze. Er is een duivel en er zijn gevallen engelen die uit zijn op de vernietiging van de mens. Het kwaad treft schuldigen en onschuldigen. Het treft rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is een feit!

Een ander feit is, is dat het kwaad is verslagen. Jezus heeft de overwinning over de duivel behaald. Maar dat betekent niet dat het kwaad uit de wereld is. De bijbel is er helder over dat er tot de voleinding der wereld een vijandige macht in ons midden zal zijn. We kunnen ons hoofd niet in het zand stoppen. We leven nog in een onvolmaakte situatie. Aan de ene kant is het koninkrijk van God er, maar aan de andere kant toch weer niet. Alle lijden is nog niet verdwenen, alle ziekte, alle verdriet en alle pijn is nog niet weg. In dit leven zul je moeilijkheden en problemen meemaken. Tegenspoed, tegenslag, ziekte, verwonding, financiële strop, verbroken relatie, teleurstelling, pijn, een ontslagbriefje, een gebroken hart, bedrog, echtscheiding enz.

Op een dag zal je op een plaats zijn zonder problemen, zonder moeilijkheden, zonder pijn. Is dat niet fantastisch? En je zult er miljarden jaren doorbrengen! Maar dit is niet de hemel. En als je blijft denken dat je een hemel op aarde krijgt, zul je zeer teleurgesteld worden.  Dit is geen plaats van comfort. We hebben nooit de belofte gekregen dat het paradijs zal aanbreken voordat Jezus terugkomt. De totale afwezigheid van pijn, verdriet en ziekte zijn beloften voor de toekomst, niet voor het heden.

God heeft wel beloofd dat hij er voor ons zal zijn in moeilijke tijden om ons kracht te geven, te bemoedigen en te bewaren. Hij zegt in Jesaja 43:2-4  ‘Moet je door het water gaan – ik ben met je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.’

By |13 april 2015|Blog|0 Comments