Vier het feest!

Home/Blog/Vier het feest!

Vier eeuwen lang is het stil geweest. Vierhonderd jaar lang is er geen profetische stem meer geweest. Ik denk dat bij de meeste Joden, die in het begin van het eerste millennium leefden, alle hoop op de komst van de Messias vervlogen was. Maar plotseling werd die stilte doorbroken. Niet door een profeet, maar door een engel. De ontmoeting met de engel Gabriël moet schokkend voor Maria geweest zijn. En dan die boodschap! Zij, een maagd, zou zwanger worden door de heilige Geest. En het kind dat ze zou baren zou ‘Zoon van de Allerhoogste God’ zijn en voor altijd over Israël regeren. Dat moet wat geweest zijn voor deze eenvoudige, jonge vrouw. En dan die prachtige woorden, die geweldige reactie van Maria: ‘Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.’

En het is gebeurd! Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. In heel veel kerken wordt die geboorte vanavond gevierd. Mijn eerste ervaringen met kerstnachtdienst gaan terug naar de tijd dat ik een tiener was. In Den Helder had je aan de dijk een groot gebouw van de marine: ‘Huize Tijdverdrijf’ heette dat. En daar werden destijds altijd kerstnachtdiensten gehouden. Ik ging daar vaak met wat vrienden naartoe. We waren geen van allen christelijk en hadden geen van allen ook maar iets met God. De enige reden dat we gingen was dat er altijd een Molukse band speelde, waar vrienden van ons inzaten. Ik kan me er niet veel van herinneren, behalve dat er elk jaar een bepaald lied werd gespeeld. En dat lied zongen we daarna, de hele weg naar huis, uit volle borst: ‘Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, Go tell it on the mountains, that Jesus Christ is born.’

Die geboorte zou de wereldgeschiedenis totaal veranderen. De engel die de geboorte aankondigt roept dan ook uit:
‘Ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord!’ Lukas 2:10 Het Boek

Vier dat mooie feest vanavond dan ook uitbundig. Je mag echt uit je dak gaan!

By |24 december 2014|Blog|0 Comments