Vertrouwen in God!

Home/Blog/Vertrouwen in God!

‘Houd dus goede moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.’ Handelingen 27:25

Paulus is gevangen genomen en wordt op een schip naar Rome gezet. Dan breekt er een hevige storm los. De storm is zo erg dat de opvarenden ten slotte alle hoop op redding verliezen. Dan staat Paulus op en zegt: ‘Ik stel vertrouwen in God…’

Vertrouwen betekent niet je zomaar blindelings overgeven, niet een onbezonnen ‘sprong in het diepe.’ Vertrouwen heeft alles te maken met de betrouwbaarheid van de persoon waaraan je jezelf toevertrouwt. Dat betekent dus dat je die persoon moet kennen. Jezus had een onbegrensd vertrouwen in God de Vader. Waarom? Omdat Hij de Vader kende.

Hoe leer je iemand kennen? Door intiem met die persoon te zijn. Door een liefdesrelatie met hem te hebben. Jezus ging intiem om met de Vader: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.’ Johannes 1:18 (NBG)

Jezus kende de Vader. Hij was voortdurend dicht bij Zijn hart. Hij kende het karakter van de Vader als geen ander. Daarom vertrouwde Jezus Hem volkomen en was Hij nooit bang, bezorgd, in paniek, of wanhopig.

Ditzelfde vertrouwen zien we in het leven van Paulus. Waar haalde hij dat vertrouwen vandaan? Paulus beschrijft zijn passie om God steeds beter te leren kennen in Filippenzen hoofdstuk 3. Hij had God steeds beter leren kennen en daarom wist hij dat God betrouwbaar was.

Wil jij groeien in vertrouwen in God? Je gaat Hem meer vertrouwen als je Hem beter leert kennen. En om God beter te leren kennen zul je veel tijd met Hem moeten doorbrengen.

Vergeet nooit: God is betrouwbaar. Als je jezelf aan Hem overgeeft, doe je dat vanuit de zekerheid dat Hij de hele wereld in Zijn hand houdt en dat er niets buiten Hem om gebeurt.

By |1 augustus 2017|Blog|0 Comments