266px-The_Incredulity_of_Saint_Thomas_by_Caravaggio‘Een van de twaalf, Tomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei Hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven.’ Johannes 20:25

Tomas was een twijfelaar. Dankzij hem kennen wij nog steeds de uitdrukking ‘een ongelovige Tomas’. Maar was Tomas wel zo’n ongelovig mens of heeft hij deze naam ten onrechte gekregen? Tomas was verward door alles wat er gebeurd was. Als de discipelen vertellen dat Jezus bij hen geweest is, weet hij niet wat hij ervan denken moet.

Ruim drie jaar lang had hij opgetrokken met Jezus. Hij had alles en iedereen achter zich gelaten om hem te kunnen volgen. Hij had allerlei genezingen meegemaakt, allerlei wonderen meebeleefd. Waarschijnlijk had hij zich best weleens afgevraagd vanuit welk geloof deze man dit allemaal deed. Maar steeds weer was hij hem gevolgd, ondanks zijn vragen. Hij geloofde in hem!

Maar als dan die mensonterende gebeurtenis op Golgota plaatsvindt, dan is hij, net als de andere discipelen, radeloos en weet hij het even niet meer. Hij heeft zoveel vragen. Wie was Jezus nu werkelijk? Als hij de Messias was, waarom stierf hij dan? Waar ben ik nu aan toe? Wat moet ik nog met zijn idealen, met al zijn plannen? Vragen en nog eens vragen, waarop hij geen antwoord had. En wat moest hij nu weer met zo’n verschijningsverhaal? Hij heeft toch voor zijn eigen ogen zien gebeuren, dat het allemaal op niets uitliep en dat Jezus gekruisigd werd!

Hebben wij niet allemaal wel eens zo onze twijfels? Je bidt al zo lang voor de gezondheid van je kind, maar ze geneest maar niet. Je bidt al zolang voor je onbekeerde man, maar niets wijst erop dat hij openstaat voor God. Je bidt al zolang voor je financiële probleem, maar het gat wordt alleen maar groter. Je vraagt je af waarom je gebeden niet beantwoord worden. Er komen twijfels in je hart. Je bent misschien in de war. Als God bestaat, waarom doet hij dan niets aan mijn situatie?

Twijfel hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Je hoeft je ook niet te schamen voor je twijfels. Twijfel dwingt je om opnieuw na te denken, een vraag te stellen of een antwoord te krijgen. Twijfel dwingt je om opnieuw te kijken naar het fundament van je leven. Twijfel dwingt je om je af te vragen wie God nu werkelijk voor je is.

Maar twijfel is niet bedoeld als een permanente toestand. Ook Tomas bleef niet twijfelen. Jezus kwam hem tegemoet in zijn twijfels. Hij sprak hem niet bestraffend toe, maar accepteerde hem, ondanks zijn twijfels. Jezus zei: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Johannes 20:27

Zo mag jij ook, net als Tomas, met je twijfels bij hem komen. Hij bestraft je niet vanwege je ongeloof, maar komt je tegemoet en zegt met liefde tegen jou: ‘Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’