De succesvolle leider

Home/Blog/De succesvolle leider

In onze hedendaagse cultuur draait alles om succes. We kennen allemaal mensen die “geslaagd” zijn en meestal denken we dan aan inkomen en rijkdom, maar als je honderd mensen vraagt wat succes nu eigenlijk betekent, is de kans groot dat je honderd verschillende antwoorden krijgt. Voor de één betekent “succes” promotie maken binnen het bedrijf. Een ander meet zijn “succes” af aan zijn verkoopresultaten. Van Dale definieert het als “iets dat goed afloopt”, de vaagheid van die definitie zegt genoeg. We

weten niet precies wat “succes” is, maar we weten wel hoe het voelt. Daarom kunnen we “succes” misschien het beste als volgt definiëren: succes is het gevoel dat je krijgt als je je doelstellingen bereikt. Bijvoorbeeld: een zakenman heeft als doelstelling het behalen van een winst van 2 miljoen. Maar hij heeft uiteindelijk 1 miljoen winst. Nu heeft hij zijn doelstelling niet bereikt en zal zich dus teleurgesteld voelen.

Helaas heeft de kerk dit wereldse idee van succes overgenomen. De voorganger van de grootste gemeente noemen we succesvol. Volgens deze wereldse maatstaven is Jezus een mislukkeling. In de hedendaagse kerk met haar streven naar gemeentegroei, zou Hij het nooit gemaakt hebben, want in de loop van zijn bediening werd zijn gemeente alleen maar kleiner. Maar Jezus heeft wel een ongelooflijke invloed gehad.

Terwijl in onze cultuur vrijwel alles gewaardeerd wordt naar de mate van succes, maakte de Heer zich daar niet zo druk om. ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam krachten gedaan? (JP: Hebben we geen succes gehad?) En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’  (Matteüs 7:22,23)

Onze werelds prestaties interesseren God namelijk niet zo erg. Hij is veel meer geïnteresseerd in de invloed die jij uitoefent dan in je successen. Jezus “beïnvloedde” uiteindelijk maar een kleine groep mensen, maar deze mensen werden wel sleutelfiguren voor de eerste gemeente en in feite heeft hun leven nog steeds invloed op ons!