Stap uit je boot!

Home/Blog/Stap uit je boot!

jesus_walking_on_water‘Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’ Matteüs 14:27-31 BGT

Doordat ik een aantal keren in mijn leven in geloof uit mijn boot ben uitgestapt, ben ik ook wel eens, net als Petrus, kopje onder gegaan. Om eerlijk te zijn heb ik best wel een aantal grote teleurstellingen meegemaakt. Dat maakt je wat voorzichtig om opnieuw uit te stappen. Dat geeft angst om te falen. Maar ik wil me niet laten belemmeren door mislukkingen uit het verleden. Ik wil groeien in mijn karakter en leren van mijn fouten. Ik wil opnieuw in geloof uitstappen en mijn angst om te falen overwinnen.

Veel christenen wandelen niet in geloof omdat ze niet uit de boot willen of durven stappen. Wat is je boot? Dat is alles in het leven wat je zekerheid en veiligheid geeft. Je boot is datgene waar je je vertrouwen op stelt. Je boot is datgene wat je leven aangenaam en comfortabel maakt en wat je niet wilt opgeven. Je boot is alles wat je in de weg staat om een radicale, extreme discipel van Jezus te zijn!

Ben je bereid om je angst onder ogen te zien en uit te stappen? Angst is een deel van de menselijke natuur en van menselijke ervaringen. Ontkennen dat we angst hebben, heeft niets met moed te maken. Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is de weigering om overmeesterd te worden door angst. Moedige mensen zijn heel gewone mensen zoals jij en ik, die op een bepaald moment zijn begonnen hun angst onder ogen te zien in plaats ervoor weg te lopen.

Ben jij bereid om risico’s te nemen? Wanneer we onze dromen delen lopen we het risico dat we afgeschoten worden. Wanneer we iets proberen, lopen we het risico dat we falen. Maar het grootste gevaar dat er bestaat, is dat we het niet proberen. Iemand die nooit risico’s durft te nemen is geketend door onzekerheid en is een slaaf. Hij heeft zijn vrijheid opgegeven. Alleen iemand die risico’s neemt is vrij!

God roept ons op om risico’s te nemen. Het grootste gevaar dat er bestaat, is dat we het niet proberen. Als we niets riskeren besparen we onszelf lijden, verdriet en teleurstellingen. Maar de persoon die niets riskeert leert niet, groeit niet, verandert niet; met andere woorden: hij leeft niet!

Mark Twain heeft eens gezegd: ‘Over twintig jaar zul je meer spijt hebben over de dingen die je hebt nagelaten dan over de dingen die je hebt gedaan. Gooi de trossen los, trek eropuit. Droom. Ontdek.’

Leven in geloof brengt met zich mee dat je niet alles kunt voorspellen en niet alles in de hand hebt. Dat voelt misschien heel onveilig, omdat je dan de zichtbare, tastbare zekerheden op moet durven geven. Maar daar staat tegenover dat de risico’s die je in geloof neemt, verankerd zijn in een rotsvast vertrouwen op God.

Petrus nam een risico. Hij stapte zijn boot uit. En wat doe jij?

By |18 mei 2015|Blog|0 Comments