IntimiteitEr zijn perioden in mijn leven geweest waarin God mijlenver weg leek en waarin ik zijn liefde absoluut niet voelde. In die moeilijke momenten van mijn leven kon ik soms niet begrijpen hoe een God die van mij hield, toestond dat er zulke moeilijke dingen in mijn leven plaatsvonden. Ik begreep ook niet waarom Hij mijn problemen niet meteen wilde oplossen, zodat ik niet zo’n pijn hoefde te lijden.

God handelt niet altijd zoals wij vinden dat Hij vanuit zijn liefde zou moeten doen. Het lijkt er soms zelfs op dat Hij onverschillig is voor het feit dat wij lijden, maar dat is niet zo. Ook als de omstandigheden in je leven tegenzitten: zijn liefde voor jou verandert nooit. Twijfel nooit aan zijn liefde!

Ik heb geleerd om mijn omstandigheden, hoe die ook zijn, altijd te bezien tegen de achtergrond van het kruis. Als je over het offer van Jezus nadenkt, raak je vanzelf verwonderd over Gods liefde voor jou. De omstandigheden in je leven veranderen niet altijd als je zo van Gods liefde drinkt, maar je voelt je wel gesterkt en je staat anders in die omstandigheden. In kernachtige bewoordingen beschrijft Paulus die kracht van Gods liefde:

‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ Romeinen 8:35-39

Wanneer je aan zijn liefde twijfelt, denk dan dus aan het lijden en sterven van Jezus. Als je werkelijk begrijpt wat er aan het kruis is gebeurd, dan zul je beseffen hoeveel er van je gehouden wordt.

Zware, vierkante smeedijzeren spijkers werden door zijn polsen en zijn wreef geslagen. Vervolgens werd het kruis rechtop gezet. Doordat Jezus geen kracht meer had, liet Hij zich langzaam doorzakken, waardoor zijn gewicht op de spijkers drukte. Dit moet een vreselijke, folterende pijn geweest zijn. Toen zijn armen uitgeput raakten, sloegen krampen in grote golven door zijn spieren en zetten zich vast in een hevige, meedogenloze, bonzende pijn. Bij deze krampen kwam nog het onvermogen om zichzelf op te drukken. Hangend aan de armen werden de grote spieren van de borstkas verlamd en de kleine spieren tussen de ribben werkten niet meer. Lucht kon zodoende wel ingezogen worden, maar niet uitgeademd worden. Jezus vocht om zichzelf omhoog te brengen, teneinde een beetje adem te krijgen. De Here Jezus leed uren grenzeloze pijn.

En dat doorstond Hij allemaal vanwege zijn liefde voor jou! Het kostte Hem letterlijk alles om jou in Gods nabijheid te kunnen brengen. Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven om vriendschap met jou te kunnen sluiten. Hij ging die hele weg van pijn en vernedering naar het kruis, omdat Hij jou had uitgekozen om dicht bij Hem te kunnen zijn. Zijn bereidheid om zijn leven te geven voor het onze, levert het onweerlegbare bewijs van zijn liefde voor jou. Hij houdt van jou!

Dit is een citaat uit mijn nieuwe boek: ‘Waarom kom je niet wat dichterbij.’ Je kunt hem hier bestellen.