Zoals ik in mijn vorige blog beschreef, ging Jezus na zijn dood naar het dodenrijk. De demonen waren waarschijnlijk uitzinnig van vreugde toen Jezus het dodenrijk binnenkwam. Nu hadden ze Jezus in hun macht. Ze hadden verwacht dat Jezus kruipend en kermend binnen zou komen. Maar er gebeurde heel wat anders.

Het oogverblindende licht van God kwam de meest duistere plek binnen die er bestaat. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld op zich had genomen, openbaarde zich in het dodenrijk als de Leeuw van Juda. Hij schudde al onze zonden van zich af en stond daar: ontzagwekkend, groots, als de overwinnaar!
Jezus verbrak de banden van de dood, die door niemand losgemaakt konden worden. De engel van de dood kon Jezus en de zijnen niet langer vasthouden. Hij eiste de sleutels van de dood en het dodenrijk en opende de kerkers van de rechtvaardigen die door de dood gevangen werden gehouden. De engel van de dood was volledig machteloos. Een grote stoet van overwinnaars volgde Jezus in zijn voetspoor. De Koning der koningen had de vijand verslagen. Het was Gods plan dat Jezus naar het dodenrijk zou afdalen om de sleutels van de dood en het dodenrijk op te eisen en de duivel, die de macht over de dood had, machteloos te maken.

Hieronder een proclamatie over wie Jezus is. Ik moedig je aan om hem tijdens deze Paasdagen te lezen en hardop uit te spreken:
Jezus is het Licht der wereld 
Jezus is het Levend woord
Jezus is de Goede herder
Jezus is de Sterke Rots
Jezus is het Levend water
Jezus is het brood des levens
Jezus is de Ware wijnstok
Jezus is de Weg en Waarheid
Jezus is de Vredevorst
Jezus is de Alpha en Omega
Jezus is Redder
Jezus is Bevrijder
Jezus is Geneesheer
Jezus is de Zoon van God
Jezus is het Lam van God
Jezus is de Leeuw van Juda
Jezus is Overwinnaar