Door onze verschillende paradigma’s kunnen we totaal verschillend kijken naar dezelfde situatie. Hoe ontstaat nu zo’n paradigma? Die wordt gevormd door onze achtergrond, onze opvoeding, onze ervaringen, door de vrienden die we hebben, door onze leraren, door onze ‘helden’, door de leiders van de kerk waar we lid van zijn, enz.
Wij hebben ook allemaal een paradigma over God. We kijken allemaal met een bepaalde bril naar God. Dat beeld van God wordt ook bepaald door onze opvoeding, ervaringen, de kerk die we bezoeken. Het is goed om vast te stellen dat ons beeld van God per definitie onvolledig is. Paulus schrijft dan ook: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen…’ 1 Korintiërs 13:12
Zolang we hier op aarde zijn zullen we een beperkt inzicht hebben in wie God werkelijk is. Dat betekent dat we voortdurend open moeten staan voor een herziening van ons Gods beeld. Ons paradigma van God zal voortdurend moeten veranderen.
Aan R.C. Sproul, een filosoof en theoloog, werd eens gevraagd: ‘Wat is naar uw mening de grootste geestelijke behoefte in de wereld van vandaag?’
Dr. Sproul dacht even na en antwoordde toen: ‘De grootste behoefte van de mensen van nu is weer te gaan ontdekken wie God werkelijk is.’
Vervolgens werd hem de volgende vraag gesteld: ‘Wat denkt u dat de grootste behoefte in het leven van kerkelijke mensen is?’
Zijn antwoord was: ‘Te gaan ontdekken wie God werkelijk is. Als de gelovigen werkelijk het karakter, de persoonlijkheid en de aard van God zouden begrijpen, zou dat hun leven totaal veranderen.’
HOE ZIET JOUW GOD ERUIT?
Met welk paradigma kijk jij naar God? Als je met een verkeerde bril naar God kijkt, kijk je ook met een verkeerde bril naar jezelf, naar anderen, naar de dingen die gebeuren.

3 Tie colour should be darker than shirt colour overall
chanel espadrilles Mount Jewelry Armoire with Mirror

small matter thread
chanel espadrilles flatsTwo Face Update for DARK KNIGHT