Gods opstandingskracht voor jou!

Home/Blog/Gods opstandingskracht voor jou!

In Marcus 15:42-47 lezen we hoe een aantal vrouwen zagen hoe het lichaam van Jezus in een graf werd neergelegd. Ze zagen ook hoe een steenrots voor de ingang werd gerold. Matteüs vermeldt dat het een grote steen was. In het Grieks staat er het woord “megas”. Daar is ons woord mega van afgeleid. Er lag dus een steen van mega-afmetingen. Onderzoekingen hebben aangetoond dat een dergelijke steen een gewicht had van minstens anderhalf tot twee ton!! Dat was dus niet een steen die je zo maar even wegrolde!!! In de Bazae-manuscripten staat er in dit gedeelte van Marcus de volgende toevoeging: “En toen Hij daar was gelegd, plaatste hij (Jozef) een steen tegen het graf die twintig mannen niet konden wegrollen.” Een mega steen dus…

Ondanks dat de vrouwen wisten dat ze voor een geweldig groot probleem stonden gingen ze toch op de sabbat naar het graf toe om het lichaam van Jezus te zalven. Ze wisten dat ze voor een mega probleem stonden, maar ze gingen toch… maar toen ze onderweg waren begonnen ze zich zorgen te maken hoe zij ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen.” Maar toen ze bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was. De steen is weggerold!!!

Zou je van bepaalde zonden af willen? Zou je bepaalde karaktereigenschappen veranderd willen zien? Vaak hoor je van mensen: “Ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe – of ik heb er de kracht niet voor.”“Ik heb mijzelf zo vaak voorgenomen om te veranderen, maar het lukt me maar niet. Ik heb zo vaak geprobeerd te stoppen met roken, maar het lukt me niet…“Waar haal ik de kracht vandaan om de zonde te overwinnen, waar haal ik de kracht vandaan om te veranderen?”

“Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? Maar toen ze bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was.” God heeft al voorzien!!! Jij hebt Gods kracht in jou om elk probleem te overwinnen: “Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.” (Ef. 1:19-20)

Paulus gebruikt het Griekse woord voor kracht, dunamis, waar het woord dynamiet vandaan komt. Paulus zegt dus eigenlijk: God wil je de kracht van dynamiet in uw leven geven, de kracht die jouw leven kan veranderen. Het woord kracht komt 57 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is een woord dat wordt gebruikt om de meest krachtige gebeurtenis mee te beschrijven die ooit heeft plaatsgevonden, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En die opstandingskracht is vandaag beschikbaar om je leven te veranderen. Ja, de kracht die Jezus Christus tweeduizend jaar geleden uit de dood deed opstaan, is op dit moment beschikbaar voor jou om de zonden in je leven te overwinnen!!