Loslaten 3

Home/Blog/Loslaten 3

‘Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’ Marcus 8:34-35

Dagelijks je kruis opnemen: voor ons is dat niet meer zo’n gangbaar begrip. Maar Jezus’ toehoorders uit die tijd wisten precies wat hij ermee bedoelde. Kruisiging was in die dagen een veelvuldig toegepaste, zeer wrede executiemethode. Wie iemand met een zware houten balk op zijn schouders zag lopen, wist dat dit een ter dood veroordeelde was. Diegene moest namelijk zelf de dwarsbalk van het kruis, waaraan hij even later zou sterven, dragen naar de plaats van executie. De verticale balk lag daar al klaar.

   Iedereen wist wat het betekende om je kruis op te nemen: je zou sterven.

Jezus gebruikte dit heftige voorbeeld om uit te leggen wat het betekent om hem te willen volgen. Al onze eigen verlangens, wensen, ambities en dromen zullen moeten sterven. Dit is wat bedoeld wordt met jezelf verloochenen.

Zelfverloochening wil niets anders zeggen dan: ‘nee’ zeggen tegen jezelf. Het is tegenovergestelde van eigenliefde en zelfzucht. En dat is niet populair. Sterker nog, het klinkt ongelofelijk ouderwets!

Wanneer je jezelf hebt verloochent kun je pas echt loslaten. Loslaten is  sterven aan jezelf en je in volkomen overgave in de armen van God werpen. Dat geldt ook voor je verlangens, wensen, ambities en je dromen. Jezus zegt: ‘Laat los en gij zult losgelaten worden.’ Lucas 6:37 (NBG). In het Grieks staat hier het woord apoluo, en dat betekent: vaarwel zeggen; heenzenden; bevrijden en loslaten.

Loslaten is riskant, het is kwetsbaar durven zijn, afhankelijk willen zijn. Loslaten is de moed hebben om alles over te geven aan God. Als je daartoe bereid bent, dan zul je merken dat er een grote vrijheid in je binnenste komt. Het is heel bevrijdend om geen eigen belangen meer na te jagen. Je hebt nog maar één belang over: Gods belang!

By |12 januari 2015|Blog|0 Comments