Het loslaten van je eigen ambities en dromen valt niet mee. Veel christenen laten zich beïnvloeden door de cultuur van onze tijd waarin het gaat om de verheerlijking van jezelf. Deze ‘tijdgeest’ dringt ook het koninkrijk van God binnen. Terwijl Paulus toch een duidelijke waarschuwing geeft:

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld…’ Romeinen 12:2

He denken van nu wordt gekenmerkt door het idee dat je als individu zelf centraal staat. Dat je als mens helemaal op jezelf bent aangewezen. Je moet het zelf doen. Je moet het zelf maken. Je moet voor jezelf zorgen. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet jezelf ontwikkelen. Je moet ‘dichtbij jezelf blijven’. Alles draait om jou!

Die zelfgerichtheid komt voor een belangrijk deel voort uit angst.‘Ik moet wel voor mezelf opkomen want een ander doet het niet. Stel je voor wat er zou gebeuren als ik niet voor mezelf zorg!’

Om die reden zijn we ook bang om onze dromen los te laten. En we zijn al helemaal bang om onszelf los te laten. We willen controle houden. Maar God daagt ons uit en zegt: Laat los! Verloochen jezelf, geef je over aan mij! Eigenlijk zegt God tegen onze eigen weerbarstige ik: Sterf!

Luister maar eens naar de indringende en heftige woorden van Jezus:
‘Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’ Lucas 9:23