Lessen van de wijnstok (1)

Home/Blog/Lessen van de wijnstok (1)

Het is net Pasen geweest, en we hebben Jezus’ overwinning over de dood gevierd. Maar deze week gaan we toch weer even terug naar vlak voor Pasen.

Jezus heeft de voeten van de leerlingen gewassen en het Avondmaal ingesteld. De leerlingen waren in verwarring vanwege de dingen die hij gezegd had. Ik denk dat ze allemaal stil waren. Ze lopen naar buiten, richting de Olijfberg. Ze komen onderweg langs de wijngaarden. Jezus heeft misschien een wijnrank gepakt. En dan zegt hij:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ Johannes 15:1-5

Waarom gaf Jezus zo’n gedetailleerde uitleg over het telen van druiven, toen hij nog maar een paar uur te leven had en zijn vrienden alle hoop verloren hadden? Kennelijk ging het om belangrijke levenslessen, die ook nu nog voor ons gelden.

De eerste les die Jezus hun met het verhaal van de wijnstok wilde leren is dat zij bestemd waren om vrucht te dragen. Door vrucht te dragen bewijs je dat je een discipel van Jezus bent. In Johannes 15:8 zegt Jezus: ‘Door veel vrucht te dragen bewijst u mijn discipelen te zijn.’ (Het Boek)
Vrucht dragen betekent in de eerste plaats dat je, net als Jezus, het karakter van God laat zien. Galaten 5:22-23 vertelt ons hoe die vrucht er uitziet: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’

Hoe draag je vrucht? Daarover gaat het in de volgende blog!