dyn003_original_368_260_gif_2570577_c89e7dfabdc75c8531037d225337dd3fWe leven in een wereld waarin het niet meevalt om stilte te ervaren. Stilte is schaars en maakt bijna geen deel meer uit van ons dagelijks leven. Er is altijd geluid om ons heen: radio, tv, elektrische apparaten, grasmaaiers, optrekkende motors, langsscheurende auto’s, borende straatwerkers en renoverende buren. Zelfs in de wachtkamer van de dokter is het niet stil en word je verrast door achtergrondmuziek. De westerse wereld heeft zo de stilte verloren en het zwijgen verleerd.

Steeds meer mensen kunnen ook niet meer tegen stilte. Stilte is eng, dus doen we ons best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in volle gang te houden. De dichter Willem Barnard verzuchtte dan ook: ‘Steeds meer mensen denken dat stilte een gat is tussen geluid en ze vullen dat gat haastig op…’

Toch is stilte heel belangrijk. Stilte kan heilzaam zijn als je veel stress ervaart of een moeilijke periode meemaakt. Het is goed voor je gezondheid: je ontspant zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, bij wat jij belangrijk vindt in het leven. In de stilte heb je ook de tijd om na te denken, alles op een rijtje te zetten, oplossingen te zoeken voor problemen en het zet je aan tot creativiteit.

In Psalm 62 noemt David nadrukkelijk het aspect van de stilte. Tot twee keer toe heeft hij het over stil-zijn voor God. ‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.’ NBG

Met dit stil-zijn wordt hier niet een passief zwijgen bedoeld. Het gaat om een actief zwijgen van de biddende ziel die God vertrouwt. Het is een stilte van overgave, van een hart dat naar God gericht is. Een hart dat op God steunt en in God rust. David zag in de stilte verwachtingsvol uit naar wat God zou doen. Net zoals Mozes verwachtingsvol uitzag naar God toen de Israëlieten op de vlucht waren voor farao. Hij moedigde hen aan uit te zien naar hoe God hen op wonderbaarlijke wijze zou verlossen. Mozes zegt in Exodus 14:14 ‘De Heer zal voor u strijden, en gij, gij zult stil zijn.’ NBG

Misschien is het voor jou hoog tijd om, net als David, tegen je ziel te zeggen: Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.’

Er schuilt kracht in stil zijn voor God! Jesaja zegt niet voor niets: ‘In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.’ Jesaja 30:15 NBG

Dus zoek de stilte en zie verwachtingsvol uit naar wat God gaat doen!