Jezus is opgestaan‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Openbaring 1:17-18

Voor Jezus’ sterven en opstanding gingen alle zielen van de overledenen niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk. God had Adam en Eva gewaarschuwd dat als zij zouden zondigen, zij zouden sterven. Paulus schrijft in Romeinen 6:23 dat het loon van de zonde de dood is. Het dodenrijk is het voorportaal van de hel. Het is een bewaarplaats, een soort tussentoestand, waar de zielen van hen die overleden zijn worden bewaard tot het laatste oordeel; dan zal het dodenrijk zijn doden weer teruggeven. (zie Openbaring 20:13-15)

Doordat God in Jezus mens werd, kon hij – door onze zonden op zich te nemen – sterven en de duivel op zijn eigen grondgebied, het dodenrijk, verslaan. Jezus heeft nooit gezondigd en was daarin uniek, de enige mens op aarde zonder zonde. Dit betekent dat zijn lichaam nooit onderworpen is geweest aan de gevolgen van de zondeval. Zijn lichaam kon niet ziek worden en Jezus kon dus ook niet sterven! Hij had in wezen onze zonden ‘nodig’ om te kunnen sterven. Door onze zonden op zich te nemen, leverde hij zichzelf uit aan Satan. Het waren onze zonden die de duivel de macht gaven over Jezus. Maar let wel: dit was het plan van God, zodat Jezus in onze plaats de confrontatie met de dood in het dodenrijk aan zou gaan.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de demonen uitzinnig feestgevierd toen Jezus het dodenrijk binnenkwam. Het was hun gelukt, nu hadden ze Jezus in hun macht! Maar die uitzinnigheid was van korte duur. Want Jezus liep recht op de troon af waar Satan op troonde en waarop hij over de dood heerste. Jezus is licht, in hem is in het geheel geen duisternis. Hoe dichter Jezus bij de troon van Satan kwam, des te meer deze in elkaar kromp. In alle paniek probeerden Satan en de dood Jezus te pakken, maar dat kon niet, want er was geen zonde!

Toen heeft Jezus Satan onttroond, van zijn troon gesleurd, en hem de sleutels van de dood en het dodenrijk ontnomen. Hij nam de autoriteit over. Op dat moment was de dood overwonnen en de weg naar God en naar eeuwig leven in Gods aanwezigheid was open. Het voorhangsel van de tempel scheurde, er was een aardbeving, de graven gingen open.

Daar in het dodenrijk riep hij uit tot alle doden in het dodenrijk: ‘Ik heb de dood overwonnen’. Aan de onrechtvaardigen in het dodenrijk proclameerde Jezus: ‘Nu ben ik Heer over het dodenrijk. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Jullie zijn nu onder mijn autoriteit. Jullie zullen hier wachten tot het laatste oordeel.’

En tot de rechtvaardigen in het dodenrijk riep Jezus: ‘Ik ben gekomen om te vervullen waar de profeten over spraken. Jullie zijn verlost uit het dodenrijk’. Daarop verliet Jezus het dodenrijk, gevolgd door alle rechtvaardige doden uit het tijdperk van het Oude Testament. Hij verloste hun uit de macht van de dood. Velen van hen werden zelfs lichamelijk opgewekt uit de doden. (zie Matteüs 27:51-54)

Zoveel mensen, ook christenen, zijn bang voor de dood. Als wij ons leven met God in orde hebben gemaakt, hoeven wij ons niet te laten intimideren door de vijand. Als een kind van God sterft, zal hij de dood niet zien.

‘Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden.’  Hebreeën 2:14-15 Het Boek

One of the top street style trends for Spring 2013 is the sweater
woolrich jassenEric Vega Bikini Fashion Show