ladder-naar-de-hemel-600x400

Deze weken is Jakob een thema op de site. Na de preek van vorige week deze week een blog over hem.

Als Jakob zijn vader en broer bedrogen heeft, moet hij vluchten, omdat zijn broer hem wil doden. Zijn moeder adviseert hem dan om naar haar broer Laban in Haran te gaan. Dat is een tocht van 850 kilometer! Na twee dagen reizen gunt hij zichzelf een nachtrust. Hij is dan ergens in de buurt van de plaats Luz. Hij gebruikt een steen als hoofdkussen en valt in een diepe slaap. En dan krijgt hij een droom van God. Jakob droomt dat hij een ladder op de aarde ziet staan, die tot aan de hemel reikt. En hij ziet voortdurend engelen langs die ladder omhoogklimmen en afdalen. (Genesis 28:10-15)

God geeft Jakob dan een geweldige belofte. Zijn woorden komen hier op neer: ‘Zie je niet, Jakob, dat ik voldoende helpers heb om in al jouw behoeften te voorzien? Zie je niet dat je de dromen en plannen die ik voor je heb, niet in eigen kracht in bezit hoeft te nemen? Je hoeft het niet zelf te doen. Laat los. Vertrouw op mij. Je hoeft je leven niet aan elkaar te breien met hard werken, slimmigheidjes, bedrog en manipulatie. Als je alleen maar mij mijn werk laat doen, dan zal ik ervoor zorgen dat alle beloften die je gekregen hebt, in vervulling gaan.’

Als Jakob wakker wordt, is hij verbijsterd. Hij roept uit: ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit, dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn.’ Genesis 28:17

Dit is het huis van God. En in dat huis bevindt zich Gods voorziening. Daar is alles wat een mens nodig heeft: liefde, kracht, vrede, rust, wijsheid, geloof. Jakob is zo onder de indruk dat hij de steen die hij als hoofdkussen gebruikt had aan God toewijdt. Hij zet de steen rechtovereind als een gedenkteken en giet er olie overheen. Vervolgens noemt hij die plaats Betel. Dat betekent ‘huis van God’.

Helaas heeft deze geweldige ontmoeting met God Jakob nog niet blijvend veranderd. Hij laat de steen achter en vergeet de belofte van God. Hij maakt geen gebruik van het aanbod van God en neemt opnieuw zijn leven zelf in de hand in plaats van zich over te geven aan God. En wat is het resultaat? Hij heeft het grootste deel van zijn leven gevochten en geknokt om datgene te bereiken wat God beloofd had. Zonde, want God had het hem gewoon gegeven als hij op God had vertrouwd.

all the trends you will ever need in a lifetime
canada goose outletA Study on Brazilian Keratin Treatment