Intens verlangen naar God

Home/Blog/Intens verlangen naar God
Bij de schepping had God een prachtig plan. Hij schiep een grote tuin met duizenden bloemen, planten en bomen, met fladderende vlinders, zoemende bijen en fluitende vogels. En tot slot schiep hij de kroon van zijn schepping, zijn Grote Verlangen: God schiep een wezen naar zijn beeld en gelijkenis: de mens.
De mens was een schepsel aan wie hij zichzelf wilde openbaren, met wie hij vertrouwelijk om wilde gaan, een wezen dat hij kon liefhebben. Er was één belangrijke voorwaarde: God wilde geen marionetten. God schiep de mens met een vrije wil en nam daarmee een risico. Hij had ook een soort robot kunnen maken, maar God wilde dat de mens uit eigen overtuiging zou kiezen voor een liefdevolle relatie met hem.
Zoals we weten, is geprobeerd een stokje te steken voor die liefdevolle relatie door de zondeval. Maar God bleef onverminderd verlangen naar gemeenschap. Hij bleef zoeken naar mensen met wie hij een relatie aan kon gaan. Van Henoch wordt gezegd dat hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Hetzelfde wordt van Noach gezegd. Abraham wordt een vriend van God genoemd. Mozes sprak met God persoonlijk, zoals een mens met een ander mens spreekt. En David was een man naar Gods hart.
David hunkerde ernaar dichtbij God te leven. Hij verlangde intens naar de tegenwoordigheid van God. Davids hart was niet vol van bediening, maar vol van God. In de psalmen van David vinden we het thema ‘hongeren en dorsten’ vaak terug, zoals bijvoorbeeld in Psalm 42:2-3:
‘Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u , O God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?’ (Ps. 42:2-3). Davids leven is geen succesverhaal, getuige onder andere zijn affaire met Batseba. Maar David hield het niet uit zonder de aanwezigheid van God en riep het uit: ‘…verban mij niet uit Uw nabijheid…’ (Ps. 51:13). Uiteindelijk draait het maar om 1 ding: de tegenwoordigheid van God in je leven.
Overal in Nederland zien we steeds meer mensen die hetzelfde verlangen krijgen. Ik wens je toe dat je dit verlangen ook krijgt of behoudt en dat we met elkaar in 2018 mogen zien dat dit verlangen leidt tot grote doorbraken in de kerken en gemeentes in ons land!