Ik wens jullie vrede!

Home/Blog/Ik wens jullie vrede!

nail-pierced-hands-300x228Ze hadden zo’n goede tijd met Jezus gehad. Meer dan drie jaar lang was hij bij hen geweest en had hij voor hen gezorgd. Hij wist altijd elk probleem op te lossen. Toen ze in een enorme storm terecht waren gekomen, gebood hij de wind om te gaan liggen. Toen er eten tekort was, vermenigvuldigde hij het eten zodat iedereen genoeg had. Toen ze geld nodig hadden om belasting te betalen, stuurde hij Petrus eropuit om een goudstuk uit de bek van een vis te halen. En toen Petrus dreigde te verdrinken, redde hij hem. Jezus was er altijd voor hen.

Maar op een dag veranderde alles. Jezus werd gevangengenomen, hij werd gemarteld en tenslotte ter dood gebracht door kruisiging. Degene die altijd elk probleem voor hen had opgelost, was er opeens niet meer. In paniek zijn ze na Jezus’ arrestatie weggevlucht. Uiteindelijk vinden ze een veilig onderkomen op de plek waar ze met Jezus het laatste avondmaal gevierd hadden. Maar wat zijn ze bang. Uit vrees voor de Joden hadden ze de deuren van hun verblijfplaats stevig vergrendeld.

Wij hebben allemaal wel eens te maken met gevoelens van bezorgdheid en angst. Deze gevoelens kunnen ons volkomen beheersen. Ze kunnen onze gedachten gevangen houden en ervoor zorgen dat we onszelf ‘opsluiten’, net als de discipelen. Maar Jezus laat zich daar niet door tegenhouden. Hij loopt dwars door de gesloten deuren heen en staat opeens temidden van de discipelen en zegt: ‘Ik wens jullie vrede!’ (Johannes 20:19) Deze woorden hebben een enorme impact. Deze woorden veranderen niét de omstandigheden waar de discipelen in terechtgekomen zijn, maar ze brengen wèl een innerlijke rust.

Hoe brengt Jezus weer vrede? Hij laat zijn doorboorde handen zien en geeft daarmee aan: ‘Kijk, zoveel houd ik van jullie!’

Jezus maakte zijn liefde tastbaar door hen te herinneren aan het kruis. Juist toen ze het zo moeilijk hadden. Dat geldt ook voor jou. Juist in moeilijke perioden heb je er meer dan ooit behoefte aan om God te horen zeggen: ‘Ik heb jou lief.’

Er zijn perioden in mijn leven geweest waarin God mijlenver weg leek en waarin ik zijn liefde absoluut niet voelde. In die moeilijke momenten van mijn leven kon ik soms niet begrijpen waarom God, die toch van mij houdt, toestond dat er zulke moeilijke dingen in mijn leven plaatsvonden.

God handelt niet altijd zoals wij vinden dat hij vanuit zijn liefde zou moeten doen. Het lijkt er soms zelfs op dat hij onverschillig is voor het feit dat wij lijden. Maar dat is niet zo. Ook als de omstandigheden in je leven tegen zitten; zijn liefde voor jou verandert nooit. Paulus zeg hierover:

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons! Romeinen 8:38-39 BGT

Jezus wil zijn doorboorde handen aan jou laten zien! Daarmee toont Hij zijn liefde voor jou. En die liefde zal jou rust en vrede geven!

By |7 april 2015|Blog|0 Comments