Vorige week liet ik je al een stukje lezen uit mijn nieuwe Powerpocket “Identiteit”. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ook deze week krijg je een klein inkijkje. Als je Identiteit wilt bestellen, klik dan hier.

Laten we de feiten die we weten over jouw identiteit eens op een rijtje zetten. In de eerste plaats ben je een levend wezen dat door God is geschapen en op dit moment is je woonplaats de aarde. Er leven meer wezens op deze aarde, zowel mensen als dieren. Jij hoort bij de mensen en je bent er één van de zeven miljard. Anders dan de dieren ben je als mens geschapen naar het beeld van God. Toen God de mens wilde maken, zocht Hij naar een voorbeeld, Hij zocht naar het beste model. God nam daarom zichzelf als volmaakt model om de mens te vormen.

God zei: ‘Laten Wij mensen maken die Ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van de mens schiep Hij hem, manlijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.’   – Genesis 1:26-27

Dat betekent niet dat je precies hetzelfde bent als God – Hij is oppermachtig – maar je lijkt wel op Hem. Hij is de blauwdruk, het origineel en wij zijn in feite kopieën. Maar, toch ook nog steeds origineel. Een originele kopie, dat ben je gebleven. Weliswaar onvolledig, vol gebreken, ontoereikend en beperkt, maar je draagt nog steeds iets van Gods beeld in je. En dat beeld mag je uitdragen, God heeft daar een bedoeling mee, Hij wil graag dat wij een reflectie zijn van zijn wezen en karakter!

Anders dan wat sommigen van ons misschien te horen hebben gekregen, was je geboorte geen vergissing of een ongelukje. Lang voordat je door je ouders werd verwekt, had God je al bedacht! God heeft jou vanaf het prilste begin gevormd. Hij blies zijn adem in je neusgaten, Hij liet jou het levenslicht zien. Jouw schepping is een bewuste daad van God geweest. Hij heeft zijn best op je gedaan. Als een kunstenaar heeft Hij met liefde de laatste hand aan je gelegd. Hij heeft met kunstenaarstrots en Vaderliefde naar je gekeken: ‘Mooi, prachtig, gaaf… ja, heel goed!’ Wat een geweldige conclusie, dat jij er niet toevallig bent, niet een toevallige samenloop van allerlei chemische reacties. Nee, je bent een mens, Gods evenbeeld, een schepping van God. Hij maakte jou in de eerste plaats om je lief te hebben. Toen je geboren werd, toen je uit de buik van je moeder kwam, was God ook in die kamer, tevreden glimlachend van oor tot oor.

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent U mijn God.  – Psalm 22:10-11

God schiep jou omdat Hij jou nog niet had. Je bent door Hem gewenst, gewild en geliefd! Hij is zo blij met je omdat Hij jou gemaakt heeft om van je te genieten. Gods liefde is zo groot, dat Hij er alles voor over heeft om jou zijn liefde te geven en te laten ervaren. Hij kan zijn ogen niet van je afhouden. Zijn hart gaat altijd naar je uit. Jij bent altijd in Gods gedachten en Hij heeft jou oneindig lief.