Ieder mens, christenen niet uitgezonderd, kent seizoenen in zijn leven. Er zullen winterse omstandigheden zijn waarin we kou lijden door lichamelijke ziekte, financiële problemen of spanningen in ons huwelijk. In andere tijden lijkt het leven ons juist toe te lachen door harmonie in het gezin, financiële ruimte en succes in het werk. Het is zomer! Maar dan opeens kan het gebeuren dat je middenin in de herfst zit. De wind is onstuimig, de lucht is dreigend en de kille regen slaat in je gezicht. Er is moeite op je werk, een conflict in een relatie, een financieel probleem. Er gaat ‘van alles’ mis.

In Psalm 13 kun je lezen hoe David midden in zo’n herfstperiode zit. Het stormt in zijn leven. Zorgen kwellen hem. Hij wordt overstelpt door verdriet. En hij denkt: wanneer houdt het een keer op? Hoe lang nog gaat dit door? Elk zicht op God lijkt verdwenen. Hij schreeuwt het uit: ‘Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?’

Er volgt geen antwoord, maar aan het einde van de Psalm zien we hoe David zijn vertrouwen in God uitspreekt. Hij is er zeker van dat God hem zal bevrijden en dat er weer andere tijden zullen aanbreken.

‘Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.’ Psalm 13:6

Dat vertrouwen mag jij ook hebben!

In Openbaring 19 vers 11 staat Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet…’

Jezus wordt hier Trouw en Betrouwbaar genoemd. Wat een prachtige en bemoedigende woorden. Hij is te vertrouwen. Je kunt altijd op hem rekenen!

Je zult niet alles begrijpen! Christen zijn betekent leven met dat conflict. We zullen moeten leven met de realiteit dat we niet alles begrijpen. Dat is wat de Bijbel noemt leven in geloof. We leven in vertrouwen op God en vertrouwen impliceert dat we niet alles begrijpen. Aanvaard dat we niet overal een antwoord op krijgen, maar blijf op God vertrouwen!