Het gaat om keuzes

Home/Blog/Het gaat om keuzes

hsfile_212769


‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.’
Jeremia 29:11

God wil dat het goed met ons gaat. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Om die hoopvolle toekomst te bereiken moeten we wel Godgericht zijn. Dat betekent dat we voortdurend de wil van God zoeken en de weg gaan die Hij ons wijst. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk blijkt dat toch niet zo eenvoudig.. Er zijn namelijk ook andere verleidelijke wegen die lijken te leiden naar een mooie toekomst. En we hebben steeds weer de vrije keus om Gods weg te gaan, of die andere wegen. We moeten daarbij wel beseffen dat de weg die we kiezen uiteindelijk bepaald waar we uitkomen.

Veel christenen klagen over het feit dat het niet goed met hen gaat. God heeft hen helemaal niet ‘een hoopvolle toekomst gegeven!’ Dat kan te maken hebben met het feit dat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt en God niet hebben gehoorzaamd! Gods liefde is onvoorwaardelijk en zijn genade is gratis, maar zijn zegeningen en de vervulling van zijn beloften zijn wel degelijk gekoppeld aan voorwaarden.
Als God zijn beloften zonder meer zou vervullen, dan zou het dus niet uitmaken hoe we ons gedragen. Maar dat zou erg onlogisch zijn. God verwacht van ons dat we ons verantwoordelijk gedragen en wandelen in geloof en gehoorzaamheid.

De keuzes die wij in het leven maken zijn dan ook heel belangrijk. Elke keuze die we maken heeft een resultaat. De weg die je kiest bepaalt waar je uitkomt. Als het alleen bij goede voornemens blijft, kom je niet op je bestemming, hoe goed je het ook bedoelt. Dan blijf je onderweg steken. Goede voornemens kunnen je toekomst niet bepalen, maar wel de concrete keuzes die je dagelijks maakt. Mijn keuzes vandaag zijn van essentieel belang om in de toekomst in de bestemming te kunnen wandelen die God voor mij heeft.

Wij draaien het vaak om. We worden bijvoorbeeld geconfronteerd met een slechte gezondheid omdat we ongezond hebben geleefd. Of ons huwelijk is slecht, omdat we nooit de moeite hebben genomen om eraan te werken. Of we komen in financiële problemen omdat we teveel luxe spullen hebben gekocht. En dan beklagen we ons daarover bij God. Waarom overkomt mij dit? Waarom laat u dit toe, waarom grijpt u niet in? Waarom verhoort u mijn gebeden niet, waarom maakt u uw beloftes niet waar?
Maar je bent in een situatie beland die in dit geval het resultaat is van je eigen keuzes. En God respecteert jouw keuzes en hij houdt zich, in het algemeen, aan zijn universele wet van zaaien en oogsten.

Bedenk dus waar je in de toekomst terecht wilt komen en stem je keuzes steeds weer af op God en gehoorzaam hem.

By |11 januari 2016|Blog|0 Comments