biddende handen‘Daarom zeg ik jullie: vraag en je zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden open gedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’ Lucas 11:9-10

In het gedeelte voor deze tekst vertelt Jezus het verhaal van iemand die midden in de nacht bij een vriend aanklopt omdat hij onverwachts gasten heeft gekregen en geen brood heeft. De vriend raakt geïrriteerd en roept dat hij geen zin heeft om daarvoor uit zijn bed te komen. Maar na aanhoudend roepen van buiten komt hij er
toch uit en geeft zijn vriend waar hij om gevraagd heeft.

Deze gelijkenis is dus een illustratie van de uitnodiging die Jezus geeft aan gelovigen om volhardend te bidden. De werkwoordsvormen in het Grieks geven dan ook aan dat men met volharding moet vragen, zoeken en kloppen.

Als onze gebeden niet direct verhoord worden, is het gevaar aanwezig dat we opgeven, twijfelen en boos worden op God en zijn beloften loslaten. Maar dat is nu juist het moment om Gods beloften vast te houden, ons geloof te versterken, door te gaan met bidden en uiteindelijk de kracht van God aan het werk te zien.

Er ligt hier wel een gevaar. Zo van: Je moet toch minimaal zoveel en zolang bidden wil je de gewenste resultaten krijgen.

Als er over opwekkingen gesproken wordt, dan worden er vaak voorbeelden gegeven van mensen die uren per dag baden en dan nog het liefst ’s nachts. De boodschap die dan wordt gebracht is dat als wij opwekking willen hebben, we op dezelfde wijze moeten bidden. En als de opwekking uitblijft, dan hebben we dus te kort gebeden. Maar dan ligt volgens mij de nadruk teveel op onze gebedsprestaties.
En als ik dat hoor, dan denk ik vaak: Dat redt ik nooit! ’s Nacht bidden is sowieso niet bepaald mijn favoriete bezigheid. Ik kan de opwekking dus wel vergeten.

Maar er zijn gelukkig ook andere voorbeelden van mensen die wat ‘minder’ baden, maar die wel op een geweldige wijze door God gebruikt werden en wiens gebeden verhoord werden.

Volgens velen is Dwight L. Moody de grootste evangelist die ooit geleefd heeft. In veertig jaar tijd won hij miljoenen zielen, stichtte drie Christelijke scholen en inspireerde letterlijk duizenden predikers en evangelisten om zielen te winnen en opwekkingen te starten.

Zijn hele gebedsleven bestond uit 45 minuten gebed inclusief Bijbelstudie, van 12:00 tot 12:45 elke dag, en dat was alles wat hij eraan deed. Met dat gebedsleven heeft hij meer gedaan dan de meesten van ons ooit van kunnen dromen.

Vergeet nooit dat God je gebeden in de eerste plaats beantwoordt omdat Hij genade aan je wilt betonen en niet vanwege je gebedsprestaties!

God is meer geïnteresseerd is in jouw motivatie, in de houding van je hart áchter het gebed, dan in de hoeveelheid tijd die jij besteed aan gebed.

Daarbij zeg ik niet dat het niet goed is om lang en aanhoudend te bidden. Begrijp me niet verkeerd! Maar we moeten elkaar geen ‘gebedswetten’ opleggen, waardoor mensen met schuldgevoelens rondlopen omdat ze niet voldoen aan een zogenaamde standaard van mensen!