‘Jij zult voor de Redder uitgaan om zijn volk voor te bereiden op zijn komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Want het hart van God loopt over van liefde en goedheid.’  Lucas 1:76-78 HB

Dat is nog eens een boodschap waar je blij van wordt! Gods vergeving is gegarandeerd.

Het maakt niet uit of je in het verleden hopeloos tekort bent geschoten. Het maakt niet uit of je leven op dit moment een puinhoop is. Het maakt zelfs niet uit wat voor fouten je nog gaat maken in de toekomst. Gods genade is krachtiger dan al je mislukkingen, tekortkomingen, teleurstellingen en zonden bij elkaar. Er is meer genade in God, dan dat er zonden zijn in de wereld. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar toch is dit het evangelie in een notendop. Genade is het hart van het evangelie en de hoop voor deze wereld.

De boodschap van genade is prachtig, maar niet zonder risico. Het kan gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd. Als mensen horen dat het niet uitmaakt hoeveel fouten ze maken omdat Gods genade toch gratis is, kunnen ze dit als excuus gaan gebruiken om maar te doen wat ze willen. Ze zijn immers door genade gered en doorgaan met zondigen is helemaal niet erg, omdat daardoor de genade alleen maar meer zichtbaar wordt. Ook Paulus werd met deze redenering geconfronteerd. Hij zegt daar het volgende over: ‘Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval.’ Romeinen 6:1

Paulus waarschuwde ervoor om genade als vrijbrief te gebruiken, maar hij deed geen water bij de wijn van genade. Want gratis is gratis en een beetje gratis bestaat niet.

Genade was nooit bedoeld om misbruik van te maken. Maar toch kan het gebeuren, omdat God ons alle vrijheid geeft om al dan niet te kiezen voor een relatie met Hem, in gehoorzaamheid aan zijn Woord. Het is zijn bedoeling dat we genieten van de ware vrijheid die de genade biedt.

Voor veel christenen is die vrijheid beangstigend. En om te voorkomen dat mensen de genade misbruiken stellen ze allerlei veilige eisen en regels op. Ze bedoelen het goed, maar daarmee brengen ze de genade juist om zeep. Genade die het risico van falen niet meer in zich mag dragen, is geen genade meer.

God neemt nog liever het risico dat mensen zijn genade misbruiken als excuus om te blijven zondigen, dan dat hij zondaars geen herkansing geeft. God geeft ons niet alleen een tweede kans, maar ook een derde en een vierde en een vijfde en ga zo maar door.