Het gaat om keuzes

Home/Blog/Het gaat om keuzes

Veel christenen klagen dat God niet voorziet, maar dat kan te maken hebben met het feit dat ze God niet gehoorzamen! Gods liefde is onvoorwaardelijk en zijn genade is gratis, maar zijn zegeningen en de vervulling van zijn beloften zijn wel degelijk gekoppeld aan voorwaarden.

Als God zijn beloften zondermeer zou vervullen, dan zou het niet uit hebben gemaakt hoe het volk Israël zich gedragen had. Dan zouden hun keuzes niet belangrijk zijn geweest. Maar dat zou erg onlogisch zijn. God verwachtte van zijn volk dat ze zich verantwoordelijk zouden gedragen en dat ze zouden wandelen in geloof en gehoorzaamheid.
Dat verwacht hij ook van ons. De keuzes die wij in het leven maken zijn dan ook heel belangrijk. Elke keuze die we maken heeft een resultaat. De weg die je kiest bepaalt waar je uitkomt. Als het alleen bij goede voornemens blijft, kom je niet op je bestemming, hoe goed je het ook bedoelt. Dan blijf je onderweg steken. Goede voornemens kunnen je toekomst niet bepalen, maar wel de concrete keuzes die je dagelijks maakt. Mijn keuzes vandaag zijn van essentieel belang om in de toekomst in de bestemming te kunnen wandelen die God voor mij heeft.

Wij draaien het vaak om. We worden bijvoorbeeld geconfronteerd met een slechte gezondheid omdat we ongezond hebben geleefd. Of ons huwelijk is slecht, omdat we nooit de moeite hebben genomen om eraan te werken. Of we komen in financiële problemen omdat we teveel luxe spullen hebben gekocht. En dan beklagen we ons daarover bij God. Waarom overkomt mij dit? Waarom laat u dit toe, waarom grijpt u niet in? Waarom verhoort u mijn gebeden niet, waarom maakt u uw beloftes niet waar?

Maar je bent in een situatie beland die in dit geval het resultaat is van je eigen keuzes. En God respecteert jouw keuzes en hij houdt zich, in het algemeen, aan zijn universele wet van zaaien en oogsten.

Bedenk dus waar je in de toekomst terecht wilt komen en stem je keuzes steeds weer af op God en gehoorzaam hem.