Er zijn opklaringen op komst!

Home/Blog/Er zijn opklaringen op komst!

Photo illustration by Mindy Ricketts

Een paar weken geleden had ik last van gevoelens van neerslachtigheid. Donkere wolken pakten zich boven mij samen. Ik was moe, gespannen, somber, maakte me zorgen en had last van negatieve gedachten.

Sir Winston Churchill, de premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, had regelmatig last van neerslachtigheid. Hij noemde zijn steeds terugkerende depressie een zwarte hond. Een biograaf schreef: ‘Hij had een vijand die het woord zwarte hond waardig was, een ondubbelzinnige tiran wiens vernietiging hem altijd bezighield en zijn hele wezen doordrong, jaar in jaar uit.’

Het schijnt dat Maarten Luther zijn hele leven last had van depressies. En uit de Psalmen blijkt dat ook David periodes van depressie gekend heeft.

Soms hebben depressies een duidelijke oorzaak. Spanningen en teleurstellingen op het werk, een mislukking of problemen in de relationele sfeer kunnen leiden tot een depressie. Maar een depressie kan ook ontstaan na een succes. Dit komt omdat de enorme stimulans van het achternajagen of verkrijgen van een doel is verdwenen. De klus is geklaard en vervolgens mis je de adrenaline rush. De profeet Elia is daar een voorbeeld van. Na zijn glansrijke overwinning op de Baälsprofeten (1 Koningen 18), zinkt hij in een depressie.

Wat moet je doen als je getroffen wordt door een depressie? Dat hangt natuurlijk af van de diepte en de oorzaak van je depressie. Soms is het voldoende om even rust te nemen, maar bij zwaardere depressies heb je vaak professionele hulp nodig. En daarnaast is er soms ook bevrijding nodig.

Wat je sowieso moet doen, is je richten op God. Juist in depressies, wanneer God zo ver weg lijkt en ons helemaal vergeten lijkt te zijn. Juist wanneer ons geloof zo beproefd wordt, is het goed om houvast, steun, kracht en troost bij God te zoeken. De Psalmen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Bijna een derde van de psalmen gaat over persoonlijke hulpkreten tot God van mensen die in de allerdiepste nood om verlichting smeken. Allerlei soorten ellende komen erin voor, zoals verliezen, pijnlijke beschuldigingen, levensbedreiging, bezorgdheid, depressie en angst. In de psalmen wordt gesproken over een God die de macht heeft omstandigheden te veranderen en hoop te geven in hopeloosheid. De psalmen verschaffen troost en geven weer moed, kracht en vertrouwen.

Deze week werd ik bijzonder bemoedigd door vers 6 uit Psalm 42: ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.’

Prachtige woorden van hoop en verwachting. In de vertaling van ‘The Message’ staat het er als volgt: ‘Why are you down in the dump dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God – soon I’ll be praising again. He puts a smile on my face. He’s my God.’

Die woorden zijn ook voor jou! Vestig je blik op God. Richt je hoop op hem, tegen alle donkere gevoelens van wanhoop en hopeloosheid in. Klamp je aan hem vast. Blijf geloven, dat er toch weer een tijd komt, dat je hem zult loven om zijn hulp en uitredding. De bewolking zal weer optrekken en de zon gaat weer schijnen in je hart.

Er zijn opklaringen op komst!

By |12 april 2016|Blog|0 Comments