photo_5116_20100512Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er gevangenen in een concentratiekamp in Hongarije die werkten in een fabriek voor rioolverwerking. De geallieerden kwamen, bombardeerden de fabriek en bliezen hem op. De gevangenen hadden niets meer te doen. De Nazi’s lieten de gevangenen al het puin van de fabriek naar een andere plek brengen. De volgende dag lieten ze hen hetzelfde puin terugbrengen. De dag erna moesten ze de troep weer verplaatsen en dit herhaalde zich dag na dag. Hun inspanningen waren volkomen zinloos. Het was gewoon elke keer weer hetzelfde werk doen, zonder bedoeling en zonder doel. Toen gebeurde er iets vreemds. De gevangenen begonnen gek te worden. Ze begonnen hun wil om te leven te verliezen omdat er geen betekenis, geen doel was in hun werk. Ze brachten alleen maar stenen heen en weer, heen en weer. Veel van de gevangenen gooiden zichzelf voor de bewakers om doodgeschoten te worden. Ze wilden niet verder leven. Waarom? Omdat een leven zonder doel het niet waard is om te leven!

Op deze aarde leven mensen, veel mensen. Die mensen proberen over het algemeen het beste te maken van dit leven. Ze zoeken geluk en liefde. Geluk in een stuk materiële welvaart, een mooi huis en een mooie auto. En liefde in een partner, een lieve man of vrouw. Een aantal mensen slaagt daar redelijk tot zeer goed in. Bij anderen mislukt het. Sommigen hebben liefde en geluk gevonden en hebben alles ‘goed op de rit’. Tot het ‘noodlot’ lijkt toe te slaan: een mensenleven dat voorgoed verandert door een ongeneeslijke ziekte, een ongeval, een echtscheiding of een ontslag. Het leven neemt opeens een totaal andere wending.

Iets dergelijks kan ieder mens treffen. Daarbij wordt er niet naar ‘gekeken’ of iemand wel of niet aardig is, gelukkig of ongelukkig, rijk of arm, bekend of onbekend. Uiteindelijk lijkt de enige zekerheid van dit leven te zijn dat het eindig is. Hoe mooi een baby’tje ook is; het groeit op tot een volwassene, wordt ouder en uiteindelijk houdt het leven weer op. Door de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het leven kun je je afvragen wat nu eigenlijk het doel van het leven van een mens is. Als je geen betekenis en doel in je leven hebt en je weet niet waarom God je op deze planeet heeft gezet, zal het leven geen zin hebben.

Jesaja schreef over een leven zonder doel het volgende: ‘Mijn werk lijkt allemaal zo zinloos. Ik heb mijn krachten voor niks gebruikt, voor geen enkel doel.’ Jesaja 49:4a. NLT In het boek

‘Onrustig zoeken naar God’ over het leven van Henri Nouwen, schrijft Jurjen Beumer: ‘Elk mens heeft een bestemming. Elk mens wordt geroepen. Reeds vanaf de allereerste bladzijde klinkt het: ‘Adam, mens, waar ben je?’ Mens waar houd je je schuil, mens waar ben je mee bezig? Man, vrouw, kind, te midden van al die roepstemmen in je leven die zo hun aandacht eisen, hoor je daar ook nog iets anders? Iemand anders? Zeker, het leven is ingewikkeld, er komt heel wat voor kijken om je staande te houden. Een huis, een dak boven je hoofd, een baan, je salaris, je vakantie, je gezin, je vrienden en vriendinnen. Maar, houden deze dingen je zó bezig dat ze het een en al worden, of helpen ze mee om jouw bestemming te vinden? Bestemming, roeping betekent zoveel als heel specifiek ontdekken wat het doel van jouw leven is.’

Jij bent gemaakt met een bedoeling! Jouw leven kan betekenisvol zijn. Je bent geschapen om een bijdrage te leveren, niet om alleen maar voor je zelf te leven en te consumeren. God schiep jou om een verschil te maken.Het belangrijkste is niet HOE LANG je leeft, maar HOE je leeft.

Het belangrijkste is niet je levensduur, maar je levensbijdrage. Je bent geroepen om een bijdrage te leveren aan het leven van je man, je vrouw, je kinderen, gemeenteleden, je collega’s, je vrienden, je buren. Wat voor bijdrage lever jij? Wat voor invloed oefen jij uit? Heeft jouw leven betekenis? Je krijgt een betekenisvol leven door je helemaal toe te wijden aan God en volkomen voor hem te leven. Hem lief te hebben boven alles, hem de grootste prioriteit van je leven te laten zijn!