De kerk – Gods meesterwerk

Home/Blog/De kerk – Gods meesterwerk

Ik houd van de Kerk! Met de Kerk bedoel ik Gods gemeente als geheel: al die kerken die wereldwijd samen Gods veelkleurigheid weerspiegelen. De Kerk is een geweldig krachtig instrument in de handen van God en elke lokale kerk is bestemd om hieraan haar eigen bijdrage te leveren. De Kerk bevindt zich in het centrum van het heilsplan van God waarin Hij een gevallen wereld met zich wil verzoenen. Als christenen hebben we de verantwoordelijke taak om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken. De enige hoop die de wereld heeft is Christus in ons.

Ik hoop dat je ook enthousiast wordt over dit boek en dat het helpt om (opnieuw) de waarde van de kerk te ontdekken. In het boek lees je, vanuit de Bijbel, 12 universele waarden van kerk-zijn die cultuur en kerkmodellen overstijgen.

De eerste en degene die er het meest uit springt, is de aanwezigheid van God. Hieronder een illustratie over hoe belangrijk de aanwezigheid van God in de kerk is:

In februari 2005 werd ik gevraagd om mee te doen aan het EO programma ‘BN-ers zoeken God’. Dit was een programma waarin bekende Nederlanders op zoektocht gingen naar God en dan ook in contact werden gebracht met ‘bekende’ christenen. Ik vond het wel een mooie uitdaging en zei ja. Een van de deelnemers was Wilma Nanninga, destijds redacteur van de Privé-pagina in de Telegraaf. In het desbetreffende programma maakt Wilma een dienst mee van Shelter-Haarlem, de kerk waarvan ik destijds voorganger was. De dienst was totaal anders dan ze verwacht had. Ze werd getroffen door de uitbundigheid, de vele jongeren en de ‘moderne’ worshipband. Tijdens de aanbidding werd Wilma op een bijzondere wijze door God aangeraakt. Over deze ervaring zei ze later zelf het volgende: ‘Alsof er een bliksem in mij schoot. Echt, ik barstte in snikken uit. Ik werd warm en koud en had het gevoel of iemand een enorme hand op mij legde en zei: “Hé, Nanninga, even opletten, Ik ben er wel, hoor.” Zoiets. Nou, het was on-geloof-lijk groot en een sensationele ervaring. Ik hoorde ook niets meer, ik was alleen met Hem, of met God. Het gevoel was groter dan mijn lichaam. Alsof ik in een soort elektrisch veld stond en alles tintelde en alles was blij. Een soort gigantische liefde, vervulling, rust, vrede. En het gekke was, daar ging ik dus van huilen. Want het was té groot, het paste niet in wat ik kon opnemen aan gevoel. En toen dacht ik: Dit is het dus. Het is er gewoon, het klopt, het bestaat en het pakt mij nu en zegt tegen mij: “Willemien, leuk hoor, al je gediscussieer, je wilt er nu even niet bij horen, maar je hoort bij Mij.” Ik heb dus een godservaring gehad die voor mij alle twijfel heeft weggenomen. Jongens, God bestaat!’

Waardoor werd Wilma nu zo diep geraakt? Door de tegenwoordigheid van God!

In die dienst was er een bijna tastbare tegenwoordigheid van God. Dat soort diensten heb ik regelmatig in mijn leven meegemaakt. En ook dat mensen die voor het eerst in de kerk kwamen dan op een bijzondere wijze werden aangeraakt. Dat gun je toch iedereen! Daarom is het zo cruciaal dat de kerk een plaats is waar je God kunt ontmoeten, waar Hij aanwezig wil zijn. Als de kerk zonder Gods tegenwoordigheid functioneert, mist ze haar belangrijkste bestaansrecht.