In Johannes 14:17 zegt Jezus over de heilige Geest: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u zal blijven. Dat is de Heilige Geest, Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent Hem wel omdat Hij bij u blijft en in u zal wonen.’ Het Boek

Ken jij de heilige Geest eigenlijk? Je kent hem misschien in een bepaalde mate. Je weet waarom hij door God gezonden is. Je weet zijn taak. Maar ken je hem echt? Waar houdt hij van en waar houdt hij niet van? Waar voelt hij zich thuis? Kortom: Wie is de heilige Geest?

De heilige Geest is geen vage kracht of een mystiek begrip, hij is een persoon, die denkt, communiceert, voelt, waarneemt en reageert. Hij geeft liefde en ontvangt liefde en wij kunnen gemeenschap met hem hebben.

‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid (NBG: gemeenschap) met de heilige Geest zij met u allen.’ 2 Korintiërs 13:13

In het Grieks staat hier het woord koinonia. Dit woord heeft verschillende betekenissen. In de eerste plaats staat het voor een relatie waarin je dingen met elkaar deelt. In de tweede plaats heeft het ook de betekenis van compagnon zijn: samenwerken als partners.

Hoe zie jij de heilige Geest? Als een invloed in je leven… of als een persoon? Als een kracht… of als een vriend?

Als de heilige Geest een kracht is, dan willen wij over hem beschikken. Maar als de heilige Geest een Goddelijk persoon is, dan willen we dat hij over ons beschikt.

Als de heilige Geest een kracht is, dan zullen we onze eigen wil en inzichten volgen. Maar als de heilige Geest een Goddelijk persoon is, dan willen we ons in ontzag en aanbidding aan hem overgeven.

Als de heilige Geest een kracht is, dan zullen we trots zijn, wanneer we over die kracht beschikken. Maar als de heilige Geest een Goddelijk persoon is, dan blijven we nederig. Dan zijn we dankbaar dat de heilige Geest ons in zijn liefde heeft uitgekozen om in ons te wonen en zijn kracht in ons te openbaren.

De heilige Geest is een persoon en hij wil heel nauw bij onze levens betrokken zijn. Hij stelt zichzelf voor ons open en wil graag dat wij ons voor hem openstellen. Ieder gelovige behoort de realiteit en de persoon van de heilige Geest te kennen.
Zonder de heilige Geest kunnen we nooit Gods kracht in ons dagelijks leven kennen.