De heilige Geest – 2

Home/Blog/De heilige Geest – 2

‘De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden. Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as; vreugde in plaats van rouw; lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van Zijn eigen glorie. Zij zullen de oude ruïnes herbouwen, steden restaureren die lang geleden werden verwoest en deze opnieuw tot leven brengen…’ Jesaja 61:1-4 Het Boek

Deze woorden van de profeet Jesaja las Jezus voor in de synagoge in Nazaret, nadat hij gedoopt was in de heilige Geest. Vervolgens zei hij: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Lucas 4:21

Daarna zien we dat Jezus drie jaar lang laat zien dat dat schriftwoord inderdaad vervuld is. Mensen die geen hoop meer hebben geeft hij weer hoop. Mensen die rouwen troost hij. Mensen die gebukt gaan onder de last van zonde richt hij weer op. Gebondenen bevrijdt hij, zieken geneest hij, gebroken harten heelt hij.

Waar haalde Jezus de kracht vandaan? Kon hij zelf zieken genezen? Kon hij zelf gebondenen bevrijden? Het antwoord is: nee! Jezus zegt over zichzelf: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen…’ Johannes 5:19

Waar haalde Jezus dan zijn kracht vandaan?
Lucas geeft het antwoord op deze vraag in Handelingen 10:37-38
‘U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.’

Het was de aanwezigheid van de heilige Geest waardoor Jezus deze dingen kon doen! Het werk wat Jezus deed was het resultaat van de zalving! Jezus kon uit zichzelf geen wonderen verrichten!

Voordat Jezus naar de hemel ging had Hij tegen de discipelen gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op de belofte van de Vader. Welke belofte? De komst van de heilige Geest! De heilige Geest zou hen zalven, net zoals hij Jezus gezalfd had. Als God aan mensen zijn bovennatuurlijke bekwaamheid schenkt, dan noemen we dat zalving. Mensen met zalving hebben van God autoriteit, gezag en bekwaamheid ontvangen om het werk van God te kunnen doen. Die belofte van zalving geldt ook voor ons. Zalving stelt ons in staat om net als Jezus te wandelen in de woorden van Jesaja 61!

Ik wil  benadrukken dat wij zonder die zalving, zonder Gods aanwezigheid en bekwaamheid, niets kunnen. Als we dat niet tot in het diepst van ons wezen beseffen, zullen we nooit in die zalving kunnen wandelen. Het gaat er niet om wat wij wel of niet kunnen. Daar hoeven we ons dus ook niet druk om te maken! God kijkt niet naar onze bekwaamheid, maar naar onze beschikbaarheid. Hij maakt ons bekwaam door de heilige Geest. We hoeven dus maar één ding te doen: er voor te zorgen dat God met ons is! Dat werd ook van Jezus gezegd. Laten we het nog maar een keer lezen:

‘U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de Man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ Handelingen 10:38 Het Boek

Hoe was God met Jezus? Door de heilige Geest!
Hoe is God met ons? Door de heilige Geest!

De heilige Geest brengt ons in de tegenwoordigheid van God. En dat maakt het verschil uit in ons leven. De heilige Geest maakt ons andere mensen. De heilige Geest zalft ons. De heilige Geest stelt ons in staat om Jesaja 61 te vervullen.

By |27 mei 2015|Blog|0 Comments