Wat is nu eigenlijk de boodschap van kerstmis? Dat kunnen we lezen in Lucas 1, waar Zacharias profeteert over de rol van zijn zoon Johannes: ‘Jij zult voor de Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht.’ Lucas 1:76-79 Het Boek

De boodschap van kerstmis is: God houdt van je, hij vergeeft je zonden en geeft je hoop!

1. God houdt van je‘Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid.’
God zegt met de geboorte van Jezus: Ik hou van jou! Gods hart loopt over van liefde voor ieder mens. Door het leven van Jezus kwam het karakter en de natuur van de Vader openbaar. Wie hij ook ontmoette, hij sloot ze in zijn hart. Jezus werd ervan beschuldigd dat hij ‘een vriend was van tollenaars, zondaars en hoeren’. Hij heeft dat nooit ontkend. Jezus zocht bewust contact met de meest ongeestelijke, om niet te zeggen goddeloze lieden uit zijn tijd, omdat hij oprechte belangstelling voor hen had. Hij wilde hen thuisbrengen naar het huis van zijn Vader. En dat deed hij niet door tegen hen te preken of hen te veroordelen, maar door hen lief te hebben.

Ieder mens is geschapen met een diep verlangen om bemind te worden. Ieder mens heeft die schreeuw in zijn hart: Ik wil bemind worden! Ik wil geliefd zijn! Waar vul jij die leegte mee? Wat drink jij? Waar probeer jij vervulling in te vinden? Waar zoek jij de liefde die je zo hard nodig hebt? God wil het je geven! Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid.

2. Hij vergeeft je zonden‘Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden.’
Dat was voor mij heel erg belangrijk. Ik heb 25 jaar zonder God geleefd. Mijn leven was vol zonden. Ik weet nog goed wat een ongelofelijk gevoel het gaf, toen ik besefte dat Jezus mijn zonden had vergeven.
De bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben. Niemand van ons heeft een volmaakt leven geleid. Iedereen heeft gefaald. We staan in het rood. We hebben een negatief saldo. Dat negatieve saldo kun je niet met goede daden wegwerken. Er is maar één manier om je negatieve saldo aan te zuiveren. God zond zijn Zoon, om voor jouw zonden te sterven. Door de Here Jezus aan te nemen als je Redder, kun je je negatief saldo weer positief maken!

3. Hij geeft je weer hoop ‘Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien…’
Jezus brengt licht in de duisternis. Jezus geeft hoop!
Wat is de snelste manier om een mens geestelijk te doden? Er is wel eens gezegd dat een mens wel veertig dagen zonder voedsel kan leven, ongeveer drie dagen zonder water, ongeveer acht minuten zonder zuurstof, maar nog geen seconde zonder hoop. Als de hoop verdwenen is, steekt wanhoop razendsnel de kop op voor de genadeslag. God is de God van hoop. God ziet altijd weer een oplossing. God is positief over ons. Hij zegt in Jeremia 29 vers 11 ‘Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Het Boek

Jezus was optimistisch over elk mens die hij tegenkwam. Hij keek door de buitenkant heen en zag wat mensen konden worden als de vernieuwende kracht van God hun leven zou aanraken. Voor Jezus bestaan er geen hopeloze situaties of hopeloze mensen. De evangeliën staan vol van verhalen over hopeloze mensen die weer hoop ontvingen door Jezus.

Dé boodschap van kerstmis is: God houdt van je, hij vergeeft je zonden en… hij geeft je hoop!