‘Ik zeg dit niet omdat ik iets tekort kom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden, en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.’ Filippenzen 4:11-13 Het Boek

Paulus kende de kracht van een leven in dankbaarheid. En jij?

Je krijgt geen dankbaar hart door verhoorde gebeden en wonderen. Je krijgt geen dankbaar hart als alles je voor de wind gaat en God al je problemen voor je oplost. Je krijgt geen dankbaar hart als je geen moeilijke situaties meer meemaakt.

Je krijgt een dankbaar hart als je de tegenwoordigheid van God zoekt en daar zijn genade ontvangt. Wanneer je dicht bij Jezus leeft, dan leef je vanuit de genade van God en dan krijg je een hart vol vertrouwen en dankbaarheid.