Op een dag brengen de Farizeeën een op overspel betrapte vrouw naar Jezus toe. Ze dagen hem dan uit met de vraag wat er met deze vrouw moet gebeuren. Ze zeggen: ‘Volgens de wet moet ze gestenigd worden. Wat vindt u?’

Ze willen Jezus in de val lokken, in het nauw drijven. Als Hij antwoordt dat de vrouw niet gestenigd moet worden, dan ontkracht Hij de wet van Mozes. Maar als Hij zegt dat ze haar wel moeten stenigen, dan verloochent Hij zijn eigen mooie praatjes over de genade van God.

Als Jezus dan zegt dat degene die zonder zonde is de eerste steen mag werpen, valt er een diepe stilte op het tempelplein. De woorden van Jezus moeten even tot iedereen doordringen. De Farizeeën beseffen dat ze zelf ook niet zonder zonde zijn en een voor een gaan ze weg.

Als Jezus weer opkijkt is er niemand meer, Hij is alleen met de vrouw over.

En nu? Jezus is als enige aanwezige wel zonder zonde, Hij zou haar nu kunnen veroordelen, daar had Hij het recht toe. Maar Jezus werpt geen stenen.

De vrouw werd door Jezus vrijgesproken. Dat wil niet zeggen dat Hij daarmee haar gedrag had goedgekeurd. Genade houdt niet in dat we toestemming krijgen om maar te doen waar we zelf zin in hebben. Alleen als je niets van genade hebt begrepen, kun je dat er van maken.

Het doel van Gods genade is juist om ons te bevrijden van zonde. Genade geeft je ook de kracht om vanuit je vrije wil te doen wat God van je vraagt. Vrijgesproken zijn betekent dat Jezus je werkelijk los maakt uit de ketenen van de zonde. Hij geeft je de mogelijkheid om een nieuwe start te maken.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan naar de volgende boodschap over Gods buitensporige genade: De overspelige vrouw