Genade bewerkt zoveel meer dan alleen vergeving van je zonden of een toegangsbewijs tot de hemel. Genade zorgt ervoor dat je niet langer onder de heerschappij van de zonde hoeft te leven. Christus heeft je volledig vrijgemaakt! Maar die nieuwe vrijheid in Christus betekent niet dat je vrij bent om gewoon verder te gaan met zondigen. Je hebt die vrijheid gekregen om te kunnen leven zoals God het heeft bedoeld.

In plaats van dat de zonde over ons regeert, mogen wij over de zonde regeren. Genade is de kracht die ons bevrijdt van zonde en ons in staat stelt om een totaal nieuw leven te leiden. We zijn geroepen om te heersen en niet om beheerst te worden!

Veel christenen proberen tevergeefs om hun zonden zelf te onderdrukken. Ze doen vreselijk hun best, maar belanden uiteindelijk in een vicieuze cirkel van mislukking, zonde en schuldgevoel. Het lukt ze maar niet om over hun zonden te heersen. Wat is de sleutel? Paulus schrijft in Romeinen 5:17 dat we door de overvloed van genade in overwinning over zonde zullen leven.

Je kunt niet over de zonden heersen op grond van jouw prestaties. Je kunt alleen overwinnen vanwege Jezus’ prestaties.

Er ligt een ongelofelijke kracht in genade! Vergevende kracht, herstellende kracht, en de kracht om het christelijk leven te leiden.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan naar de volgende boodschap over Gods buitensporige genade: Steven Spielberg