Na zijn overspel met Batseba en de moord op haar man Uria is David rijp voor de slachtbank. Het zou naar onze maatstaven dan ook terecht zijn als God deze man veroordeelt en afschrijft. Maar God doet iets onbegrijpelijks. Deze man, met zoveel zwaktes, wordt door God een man naar zijn hart genoemd. Is dat niet verbazingwekkend? Hoe kan dat? Dit kan omdat God zo buitensporig genadig is! Lees maar wat David over God schrijft in Psalm 103:

‘De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. Hij blijft niet altijd boos op ons, eens komt daar een einde aan. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen.’ (Psalm 103: 8-10 HB)

Berouw
David kon deze dingen schrijven omdat hij diep onder de indruk was van de genade die God hem betoond had. De genade van God werkte zo krachtig door in het leven van David omdat hij uiteindelijk diep berouw had van zijn zonden.

Toen David door de profeet Nathan geconfronteerd werd met zijn zonde, kwam hij tot bezinning. Hij besefte opeens het volle gewicht ervan. Hij ontkende het niet, draaide er niet om heen, zocht geen verontschuldigingen en gaf ook de schuld niet aan een ander. David nam de volle verantwoordelijkheid voor zijn zonde en verootmoedigde zich voor God. David realiseerde zich dat hij tegenover God tekortgeschoten was. Hij besefte: ik heb met mijn zonde God gekwetst. David is er kapot van en God ziet zijn berouw.

    Verbrokenheid is voor God als een onweerstaanbare parfum, dat Hij beantwoordt met zijn buitensporige genade.

Net als David zijn wij ook soms ongehoorzaam aan God. God keurt ‘verkeerd’ gedrag van ons natuurlijk niet goed, het doet God pijn als Hij ziet dat zijn kinderen verkeerde keuzes maken. Onze daden kunnen Gods boosheid opwekken, maar evengoed blijft Hij altijd van ons houden. Hij is barmhartig en biedt opnieuw genade aan, ook al hebben we dat niet verdiend.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan naar de volgende boodschap over Gods buitensporige genade: David en genade