Niemand is volmaakt. We doen allemaal soms dingen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn en we maken er allemaal wel eens een puinhoop van. In vergelijking met mensen die roofovervallen plegen of kinderen mishandelen, denken we misschien dat het met ons nog wel meevalt. Maar als we onszelf vergelijken met Jezus Christus, blijkt hoezeer wij tekortschieten. Getoetst aan Gods norm, leeft ieder van ons ver onder de maat. Niemand leidt een volmaakt leven. Iedereen maakt fouten. Wij zijn allemaal schuldig en verdienen straf.

Maar God behandelt ons niet rechtvaardig. Hij geeft ons niet wat we verdienen. Hij strijkt ook niet met zijn hand over zijn hart en toont barmhartigheid door ons niet de volledige straf te geven die we eigenlijk verdienen. Nee, God schenkt ons genade.

Genade is iets waar je geen recht op hebt, maar dat je onvoorwaardelijk geschonken wordt. God is daar niet toe verplicht, maar Hij toont ons zijn genade omdat Hij zo is. Hij zegt van zichzelf: ‘Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.’ Exodus 33:19

Dat is nog eens een boodschap waar je blij van wordt!

Het maakt niet uit of je in het verleden hopeloos tekort bent geschoten. Het maakt niet uit of je leven op dit moment een puinhoop is. Het maakt zelfs niet uit wat voor fouten je nog gaat maken in de toekomst. Gods genade is krachtiger dan al je mislukkingen, tekortkomingen, teleurstellingen en zonden bij elkaar.

Gods genade is: eindeloos, grensdoorbrekend, indrukwekkend, overweldigend, onuitsprekelijk, ondoorgrondelijk, onmetelijk, onvoorwaardelijk, onnavolgbaar, onvoorstelbaar en onuitputtelijk!

Wil je hier meer over weten? Kijk dan naar de volgende boodschap over Gods buitensporige genade: Joyriding