Gisteren (20 maart) was het Internationale Dag van het Geluk. Het CBS publiceerde ter gelegenheid daarvan een onderzoek, waaruit blijkt dat Nederlanders heel gelukkig zijn. Uit een enquête onder 7500 mensen blijkt dat 88 procent van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn. Gezondheid, relaties en werk zijn in grotere mate bepalend voor een geluksgevoel dan geld en inkomen. Zouden de ondervraagden zich Kathleen Ferrier herinnerd hebben?

Zij werd in 2010 een van de bekendste CDA-politici, vanwege haar bezwaren tegen regeringsdeelname met de PVV. Kathleen is een dochter van de in 2010 overleden Johan Ferrier, de laatst gouverneur en de eerste president van Suriname. In een interview vertelde Kathleen het volgende over haar vader en moeder: ‘Het motto van mijn ouders – het staat op hun grafsteen – was: ‘Tel ze’, tel je zegeningen.’

Die woorden raakten me. Wat een eenvoudig en mooi levensmotto! ‘Tel ze!’ Wat zouden veel mensen een gelukkiger leven leiden!
Dit motto helpt je om je te richten op de positieve zaken i.p.v. de negatieve. Dit motto zorgt voor een dankbaar hart. ‘Tel ze!’ Deze woorden kunnen een revolutionaire verandering in je leven brengen. Niet dat de moeilijke omstandigheden waarin je leeft veranderen. Nee, je hart verandert door dit motto! ‘Tel ze!’

Het is natuurlijk geen nieuw motto. Volgens mij was dit ook het motto van de apostel Paulus. Hij schrijft aan de gemeente te Filippi: ‘Ik zeg dit niet omdat ik iets tekort kom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden, en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.’ Filippenzen 4:11-13 Het Boek

Paulus kende de kracht van een leven in dankbaarheid. Paulus kende de kracht van het levensmotto ‘Tel ze’. En jij?