In Genesis hoofdstuk 6 kunnen we het verhaal van Noach lezen. De tijd waarin Noach leefde, was lang niet gemakkelijk. De aardbodem was bij Adam als gevolg van de zondeval vervloekt. Intussen was het verval doorgegaan. Het ging slechter en slechter met de mens. Het ging van kwaad tot erger en God komt tot een vernietigende conclusie: ‘De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.’ Genesis 6:5

Wat een tegenstelling met de woorden in Genesis 1 toen God na de schepping van de mens zei dat het zeer goed was. Wat moet dat pijn  hebben gedaan! Die pijn van God komt in vers 6 tot uitdrukking. Het is ongetwijfeld één van de droevigste verzen uit de bijbel: ‘Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.’

God was diep gekwetst. God is niet een onbewogen toeschouwer. God is geen emotieloos en afstandelijk wezen. Wij kunnen het hart van God raken. Wij kunnen het hart van God pijn doen. Besef je dat?

Het raakt God zo diep dat het hem spijt dat hij de mens ooit heeft gemaakt. Nou, dan moet de mens het wel bont hebben gemaakt hoor! We kennen God vanuit de bijbel als een enorme liefdevolle, geduldige God. Maar nu is zijn geduld op. De maat van de zonde was vol voor God. Hij zegt dan: ‘Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen…’ Genesis 6:7

God zag geen andere uitweg meer. Het hart van de mensen was zo slecht, corrupt en pervers. De mens was zo van God losgeraakt, zo ver afgedwaald van het doel waartoe God hem geschapen had. Hij kon niet anders dan dit vreselijk besluit nemen om de mensen van de aarde weg te vagen.

Maar te midden van al die corrupte, slechte en perverse mensen ziet God iemand die er uitspringt. Hij ziet iemand die niet meegaat in de stroom van slechtheid en de moed heeft om anders te leven. Hij ziet iemand die zich onderscheidt in positieve zin, met het verlangen om God te volgen. ‘Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.’ Genesis 6:9 (NBG)

Noach ‘s leven wordt door deze ene simpele zin getypeerd. Die zin zegt zo ontzettend veel over hem. In een tijd die vol was van kwaad, geweld, onreinheid en liefdeloosheid, durfde hij als enige mens anders te zijn! En God besloot met Noach verder te gaan en maakte aan hem zijn plannen bekend. Hij gaf hem instructies om de ark te bouwen. Dat was een heel bijzondere opdracht. Hij mocht iets bouwen wat te maken had met de toekomst, met de redding van de mensen.

Is de tijd waarin Noach leefde, niet te vergelijken met de tijd waarin wij nu leven? Ook nu is er een enorme toename van zonde. We leven in een wereld vol van onreinheid, corruptie, machtsmisbruik, onrecht, egoïsme en geweld. Nooit eerder is er zoveel duisternis op de aarde geweest als de tijd waarin wij leven. Er is nooit eerder zoveel onrecht geweest als de tijd waarin we nu leven.

We leven in een wereld die door en door slecht is! En net als in de tijd van Noach zoekt God naar mannen en vrouwen die zich onderscheiden. God zoekt te midden van deze slechte, corrupte, perverse wereld mannen en vrouwen die er positief uitspringen. Mannen en vrouwen die de moed hebben om anders te leven. Mannen en vrouwen die het lef hebben om nee te zeggen tegen de zonde, tegen de stroom in willen zwemmen en een verschil willen maken.

God zoekt naar mannen en vrouwen met het hart van Noach. Hij zoekt mensen die in nauwe verbondenheid met Hem willen wandelen. En God onthult ook nu nog zijn plannen aan mannen en vrouwen die in intimiteit met Hem wandelen!

Ben jij één van die mannen en vrouwen?