Ben je een kijker of een ziener?

Home/Blog/Ben je een kijker of een ziener?

oog4In 2 Koningen hoofdstuk 6 kunnen we lezen hoe Israël in oorlog is met Aram. Telkens als de koning van Aram overleg heeft gehad met zijn bevelhebbers en een bepaalde tactische zet doet, weten de Israëlieten ervan. De koning wordt op een bepaald moment woedend en roept zijn officieren bij elkaar. Hij zegt dan tegen zijn bevelhebbers: ‘Wie van jullie is de verrader? Wie heeft
de koning van Israël over mijn plannen ingelicht?’

De één na de ander ontkent natuurlijk. Dan zegt één van de officieren dat dit het werk is van de profeet Elisa. En dat deze profeet zelfs weet te vertellen wat de koning in zijn slaapkamer zegt… Dat is schrikken!

De koning besluit daarop Elisa gevangen te nemen. Hij komt er achter dat Elisa in de stad Dotan is en hij stuurt een groot leger met strijdwagens en paarden op hem af. Vervolgens omsingelen ze de stad. Als de bediende van Elisa de volgende morgen opstaat en naar buiten kijkt, slaat de schrik om zijn hart. Hij schreeuwt het uit! De knecht van Elisa wordt geconfronteerd met de realiteit en die realiteit maakt hem angstig.

Elisa kijkt en ziet ook dat geweldige leger, maar hij ziet nog wat anders! Hij ziet nog een andere realiteit, een bovennatuurlijke realiteit. Hij ziet dat de heuvels vol staan met paarden en wagens van vuur!

Hoe is het mogelijk dat twee mensen, die naar precies dezelfde omstandigheden kijken, twee totaal verschillende dingen waarnemen? Het verschil zit hem in wat ze zien als ze kijken. Het verschil tussen kijken en zien is groot.

Kijkers zijn mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is en de krant breed. Ze gaan af op de feiten, de harde werkelijkheid. Een kijker rekent en telt op en voorspelt de uitkomst. Een kijker is realist, hij ziet de werkelijkheid. Hij vertrouwt op zijn natuurlijke zintuigen.

Zieners zien meer dan de natuurlijke werkelijkheid. De ziener kijkt hemelhoog en heeft oog voor het wonder. O ja, hij ziet ook de werkelijkheid, hij ontkent die niet. Maar hij breekt die werkelijkheid open door vanuit de ogen van God te kijken.

De knecht van Elisa was een kijker en Elisa was een ziener. Elisa wilde graag dat zijn knecht ook zou zien en bad daarom een eenvoudig gebed: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.’ 2 Koningen 6:17

Zo wil God ook jouw ogen openen opdat je een ziener zult zijn en geen kijker.

 

By |1 juni 2015|Blog|0 Comments