De komende paar weken staat de blog in het teken van Pasen. Ik wil met je kijken naar het belang van het sterven van Jezus en van Zijn opstanding.

De belangrijkste reden dat Jezus werd gekruisigd is, dat de mens weer in Gods nabijheid zouden kunnen komen. We zijn geschapen om met God te wandelen. De zonde heeft scheiding gemaakt tussen God en ons. Jezus kwam om die relatie weer te herstellen.
Paulus zegt: ‘Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral voor onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat we vrienden van God zijn geworden.” Romeinen 5:11 (Het Boek)

Het leven met Jezus, dat God voor ons heeft bestemd, is een leven van ononderbroken gemeenschap met Jezus Christus. Ieder mens is geroepen om in voortdurende intimiteit met Jezus te leven. Ik heb het niet over gebedslijstjes bidden. Ik heb het ook niet over bijtanken. We gebruiken God vaak als een tankstation. We gaan naar Hem toe om nieuwe kracht te ontvangen, zodat we weer verder kunnen met onze bezigheden en niet omdat Hij de eerste liefde van ons hart is.
Ik heb het over komen in de intimiteit met God. Je geniet van Hem en Hij geniet van jou. Je ervaart zijn liefde voor jou. Je voelt je comfortabel in Zijn aanwezigheid. Je wandelt echt met God, daar ben je voor bestemd! Maar op de één of andere manier heeft elke christen telkens weer de neiging om bij God weg te gaan. Voor sommigen gebeurt dat plotseling, voor anderen gaat dat heel geleidelijk. Langzamerhand wordt je toewijding aan God minder en minder. Andere dingen nemen je zo in beslag, dat je steeds minder tijd neemt om bij God te zijn. Je kunt eenvoudig aan iemand merken hoe dicht hij bij Jezus leeft. Luister maar naar de woorden die iemand spreekt. Zijn het woorden van kritiek, negativiteit en verwijten of woorden van liefde en bemoediging? Kijk maar naar de ogen van iemand. Zijn ze dof, gevuld met afgunst, boosheid en bitterheid of zijn ze vol met Jezus’ liefde?

Het hart van Gods wil voor ons leven staat centraal in dit boek! God zei tegen de Israëlieten in het Oude Testament: ‘Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.’ Deuteronomium 6:4

En in het Nieuwe Testament zegt Jezus: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Marcus 12:30

Deze teksten drukken een enorme urgentie uit. Het roept ons toe: Laat dit de grootste prioriteit van je leven zijn! Er spreekt ook een enorme passie uit. Als ik deze teksten lees, vraag ik me af: correspondeert dat dan met mijn leven? Is dit ook mijn passie en prioriteit?

Je passie voor Jezus is af te meten aan een aantal dingen:
o Ten eerste is het af te meten aan de hoeveelheid tijd die je met Hem doorbrengt. Als jij werkelijk gek op iemand bent, dan wil je ook tijd met hem doorbrengen. Als je werkelijk passie voor iemand heb, dan heb je er alles voor over om in zijn of haar nabijheid te zijn. Je laat je door niets of niemand tegenhouden.

o Ten tweede is het af te meten aan de mate waarin je anderen liefhebt. Iemand die vol passie voor Jezus is, kan niet anders dan anderen liefhebben en positief spreken over anderen.

Hoe zit het met jouw passie voor Jezus? Jezus heeft zichzelf helemaal aan jou gegeven om vriendschap met je te kunnen sluiten. Hij ging die hele weg van pijn en vernedering naar het kruis omdat Hij jou heeft uitgekozen om dicht bij Hem te kunnen zijn. Wat is jouw antwoord?