Blog

Home/Blog

Wij zijn Zijn Meesterwerk

15 januari 2018|0 Comments

Psalm 139 is een geweldig mooie Psalm. David schrijft daar: ‘U vormde mij eerst van binnen, daarna van buiten; U vormde mij in de baarmoeder. Ik dank U, grote God - U bent adembenemend! Lichaam en ziel, ik ben prachtig gemaakt! Vol bewondering aanbid ik U - wat een schepping! U kent mij vanbinnen en vanbuiten, U kent ieder botje van mijn lijf; U weet precies hoe ik gemaakt ben, elk klein onderdeel, hoe ik als een beeldhouwwerk vanuit niets tot iets gemaakt werd.’ (vertaald uit The Message) Je bent geschapen door God, je bent hier niet toevallig. God was niet onaangenaam verrast toen jij geboren werd. Hij dacht niet: ‘Oeps, wat gebeurt daar nu?’ Je geboorte was geen vergissing of een ongelukje, je was door God gepland. Het kan zijn dat je ouders niet op je gerekend hadden, maar God had wel op je gerekend, je leeft omdat God je graag wilde. Toen je nog niet geboren was, ja zelfs vóórdat jij gevormd werd in de buik van je moeder, was je allang in de gedachten van God. Hij maakte jou als een unieke persoonlijkheid, met een specifiek plan voor ogen. Paulus schrijft in Efeziërs 2:10: ’Want Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘maaksel’ is poiema, daar komt ons woord poëzie vandaan. Het is een woord dat thuis hoort in de wereld van de kunst. De ‘Jerusalem Bible’ vertaalt het dan ook met ‘kunstwerk’ en de New Living Translation zegt: ’Want wij zijn Zijn meesterwerk…’ Paulus schrijft hier niet dat wij Gods gebruiksvoorwerp zijn, maar Gods meesterwerk! Gebruiksvoorwerpen komen in grote hoeveelheden van de lopende band rollen. Maar God is geen fabrieksdirecteur. Nee, Hij is een geweldig kunstenaar die meesterwerken maakt! Een meesterwerk wordt met de hand gemaakt, en er is er maar één van. [...]

God geeft hoop, ook in 2018

8 januari 2018|0 Comments

Vanuit Heartlink wens ik je een heel gezegend 2018! Ik wens je toe dat je dit jaar mag groeien in Intimiteit met God, en je Identiteit in Hem mag vinden, want dat leidt tot grotere Autoriteit! Om het nieuwe jaar af te trappen wil ik je een verhaal laten lezen waarin hoop gecommuniceerd wordt. God wil je hoop geven in het nieuwe jaar! In 1994 werkten twee Amerikaanse vrouwen onderwijzers in een groot weeshuis in Rusland. Ca. 100 jongens en meisjes die waren verlaten en vaak ook misbruikt. Rond de kerst vertelden deze vrouwen het verhaal van de geboorte van Jezus. Hoe er voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg was en hoe Jezus geboren werd in een kribbe. Tijdens het verhaal, zaten de kinderen en het personeel aandachtig te luisteren. Sommigen zaten op het puntje van hun stoel… Toen het verhaal af was, gaven ze de kinderen opdracht om met karton, papier en flanel een kribbe te maken met Baby Jezus daarin. Onder de weeskinderen was de 6 jarige Misha. Hij maakte een prachtige kribbe met daarin niet 1, maar 2 baby’s. Eén van de vrouwen zag dat en haalde er een tolk bij om Misha te vragen waarom hij 2 baby’s had gemaakt. Misha, die voor het eerst in zijn leven het kerstverhaal had gehoord, begon heel nauwkeurig het hele verhaal te vertellen. Maar toen hij bij het deel kwam dat Maria Jezus in de kribbe legde begon hij te improviseren. Hij bedacht zijn eigen verhaal: ‘En toen Maria de baby in de kribbe legde, keek Jezus omhoog naar mij en vroeg me of ik een plaats had om te verblijven. Ik vertelde hem dat ik geen moeder en vader had, dus ook geen plaats om te verblijven. Toen vertelde Jezus me dat ik bij hem kon blijven. Maar toen zei ik hem dat dat niet kon omdat ik geen geschenk had om hem te kunnen geven zoals alle anderen. Maar ik wou zo graag bij Jezus blijven, toen dacht ik eraan wat ik hem zou kunnen geven als een goed geschenk. Ik dacht misschien als ik hem warm zou kunnen houden, dat zou een goed geschenk zijn. Dus vroeg ik Jezus, ‘Als ik je warm houd, zou dat geschenk dan goed genoeg zijn?’ En Jezus vertelde mij,  ‘Als jij mij warm houd, zou dat het beste geschenk zijn wat iemand me ooit zou kunnen geven.’ Dus kroop ik in de kribbe en toen keek Jezus me aan en vertelde hij me dat ik bij hem kan blijven….voor altijd.’ Toen kleine Misha zijn verhaal eindigde, zaten zijn ogen vol met tranen. Deze kleine wees had iemand gevonden die hem nooit zou verlaten, noch misbruiken, iemand die bij hem zou blijven…..VOOR ALTIJD. Immanuël. God is met ons. Die Immanuël was er voor Misha, voor Mandy, en die Immanuël is er ook voor jou! Je mag met je eenzaamheid, je pijn, je hopeloosheid, je verdriet en je vragen bij Hem komen. Hij wil er voor je zijn. God belooft nergens in de Bijbel dat ons lijden bespaard blijft. Maar Hij belooft wel dat Hij in het lijden bij ons zal zijn. [...]

De boodschap van kerst (4) – God geeft je hoop

25 december 2017|0 Comments

Vorige week de 3e blog van deze adventstijd over het goede nieuws van Kerst. Vandaag het laatste deel: God geeft je hoop. Jezus brengt licht in de duisternis. Jezus geeft hoop! De Bijbel staat vol mensen die het verknald hebben. Maar God laat steeds weer zien dat Hij een God van genade is. God laat steeds weer zien hoe hij gebroken mensen weer heel kan maken. Wat er ook is misgegaan in je persoonlijk leven, je huwelijk, je gezin, je financiën, je carrière of je bediening. God kan dingen die verkeerd zijn gegaan, gebruiken om er iets moois van te maken. Hij is een expert in recycling. Je hoeft maar één ding te doen: Jezelf met je pijn, teleurstellingen, fouten en gebroken dromen aan God geven. Heer, hier ben ik. Ik voel me kapot en gebroken, wilt U mij op een weg van herstel brengen? Als we erkennen dat we machteloos en hulpeloos zijn, als we erkennen dat we armen zijn aan de deur van Gods genade, dan kan God iets moois van ons maken. De Boodschap van kerstmis is: God houdt van je, hij vergeeft je zonden en… geeft je hoop! En die God, de God die je liefheeft, de God die jouw zonden vergeeft en de God die je hoop geeft, wil altijd bij je zijn: Immanuël! Ik hoop dat de boodschap van Kerst tot je hart gesproken heeft, en dat het je dichter bij God heeft gebracht. Ik wens je hoopvolle Kerstdagen! [...]

De boodschap van kerst (3) – God vergeeft je zonden

13 december 2017|0 Comments

Vorige week de tweede blog van deze adventstijd over het goede nieuws van Kerst met als thema "God houdt van jou". Vandaag het 3e deel: God vergeeft je zonden! Stel je voor dat Steven Spielberg jouw benadert om een film van je leven te maken. Dat klinkt leuk toch? Je tekent het contract, maar vergeet de kleine lettertjes te lezen. Pas op de première kom je erachter wat er in die kleine lettertjes staat. De zaal zit stampvol en al je familieleden, vrienden en bekenden zijn aanwezig. Jij bent de ster van de avond en ziet uit naar wat voor moois ze van jouw leven hebben gemaakt. Maar bij de eerste beelden trek je al wit weg… Er wordt namelijk niets weggelaten. Alles wat je ooit gedaan, gedacht of gefantaseerd hebt, zit erin en iedereen kan het zien. De misstappen uit je jeugd, de verkeerde keuzes, woorden die je in boosheid gesproken hebt, dingen die je gedacht hebt over mensen, stiekeme gewoonten die zo beschamend zijn. Alles open en bloot voor iedereen die het zien wil. Hoe zou je je voelen als je dat allemaal zag? Hoe zou je je voelen wanneer iedereen die in je leven een rol heeft gespeeld, erbij zou zijn? Zou je je op je gemak voelen? Zou je niet het liefst wegrennen en je verstoppen? God heeft jouw film gezien en Hij houdt nog steeds van je. Hij weet het allemaal! Hij weet alles van je. God kent jouw waarheid en toch houdt hij van je! Hij wil je zonden vergeven en die vergeving hebben we allemaal nodig! Kan iemand van ons zeggen dat hij/zij die vergeving niet nodig heeft? Dat zou namelijk betekenen dat je tot nu toe een volmaakt leven hebt geleid! Als we eerlijk zijn, moeten we allemaal toegeven dat we dingen doen, waarvan we weten dat ze verkeerd zijn. Getoetst aan Gods norm, leven wij allemaal ver onder de maat. Als wij onszelf vergelijken met mensen die roofovervallen plegen of kinderen mishandelen, denken we waarschijnlijk dat het met ons wel goed zit. Maar als wij onszelf vergelijken met Jezus Christus, zullen we zien hoe zeer we tekort schieten. We staan allemaal in het rood. Dat negatieve saldo kun je niet met goede daden wegwerken. Er is maar één manier om je negatieve saldo aan te zuiveren. God zond zijn Zoon, om voor jouw zonden te sterven. God biedt je genade aan, God biedt vergeving van zonden aan. Volgende week het laatste deel van de boodschap van Kerst: God vergeeft je zonden. [...]

De boodschap van kerst (2) – God houdt van je

12 december 2017|0 Comments

Vorige week de eerste blog van deze adventstijd over het goede nieuws van Kerst. Vandaag het 2e deel: God zegt met de geboorte van Jezus: Ik hou van jou! Ieder mens is geschapen met een diep verlangen om bemind te worden. Ieder mens heeft die schreeuw in zijn hart: Ik wil geliefd zijn! God wil het je geven! Het hart van God loopt over van liefde en goedheid voor ieder mens. God zegt tegen jou: ‘Ik heb je lief’. Het is bepaald niet gemakkelijk om die stem op te vangen te midden van al die andere stemmen die ons onophoudelijk toeroepen: ‘Je voldoet niet aan de eisen, je bent lelijk, je bent waardeloos, je stelt niets voor, je bent volstrekt overbodig, tenzij je kunt bewijzen dat het niet zo is.’ Maar als je stil wordt en je aandacht richt op de stem van God, dan hoor je: 'Ik heb je lief’. Hij stelt geen voorwaarden. Hij houdt echt van je. Meer dan iemand ooit van je heeft gehouden. Zijn liefde voor jou blijft altijd even groot. Ondanks jouw tekortkomingen, fouten en misstappen. Gods liefde verandert niet! Anderen laten je misschien in de steek, scheiden van je en negeren je, maar God zal altijd van je houden. Wat er ook gebeurt, twijfel nooit aan Gods liefde voor jou. Hij houdt van je zoals niemand anders van je houdt. Hij houdt van je, ook als je je niet zo geliefd voelt. Volgende week het volgende deel van de boodschap van Kerst: God vergeeft je zonden. [...]