2017 is alweer begonnen! Ik hoop dat je fijne feestdagen gehad hebt. Vanuit Heartlink wens ik je een jaar toe, waarin je verbonden met God mag zijn!

Zoals vorige keer beloofd een hoopvolle boodschap om het jaar te beginnen. We kijken nog even terug naar kerst: in 1994 werkten twee Amerikaanse vrouwen in een groot weeshuis in Rusland met jongens en meisjes die waren verlaten en vaak ook misbruikt. Rond de kerst vertelden deze vrouwen het verhaal van de geboorte van Jezus. Hoe er voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg was en hoe Jezus geboren werd in een kribbe.
Tijdens het verhaal, zaten de kinderen en het personeel aandachtig te luisteren. Sommigen zelfs op het puntje van hun stoel.

Toen het verhaal af was, gaven ze de kinderen de opdracht om met karton, papier en flanel een kribbe te maken met Baby Jezus daarin. Onder de weeskinderen was de 6 jarige Misha. Hij maakte een prachtige kribbe met daarin niet 1, maar 2 baby’s. Eén van de vrouwen zag dat en haalde er een tolk bij om Misha te vragen waarom hij 2 baby’s had gemaakt. Misha, die voor het eerst in zijn leven het kerstverhaal had gehoord, begon heel nauwkeurig het hele verhaal te vertellen. Maar toen hij bij het deel kwam dat Maria Jezus in de kribbe legde begon hij te improviseren.

Hij bedacht zijn eigen verhaal:

tweeling‘En toen Maria de baby in de kribbe legde, keek Jezus omhoog naar mij en vroeg me of ik een plaats had om te verblijven. Ik vertelde hem dat ik geen moeder en vader had en dus ook geen plaats had om te verblijven. Toen vertelde Jezus me dat ik bij hem kon blijven. Ik zei hem dat dat niet kon, omdat ik geen geschenk had om hem te kunnen geven, zoals alle anderen.

Maar ik wou zo graag bij Jezus blijven, dat ik bleef denken aan wat ik hem zou kunnen geven als een goed geschenk. Ik dacht: misschien zou ik hem warm kunnen houden, dat zou een goed geschenk zijn. Dus vroeg ik Jezus, ‘Als ik je warm houd, zou dat geschenk dan goed genoeg zijn?’ En Jezus vertelde mij, ‘Als jij mij warm houdt, zou dat het beste geschenk zijn dat iemand me ooit zou kunnen geven.’ Dus kroop ik in de kribbe en toen keek Jezus me aan en vertelde hij me dat ik bij hem kan blijven…. voor altijd.’

Toen kleine Misha zijn verhaal eindigde, zaten zijn ogen vol met tranen. Deze kleine wees had iemand gevonden die hem nooit zou verlaten of zou misbruiken, iemand die bij hem zou blijven…VOOR ALTIJD.

Je mag met je eenzaamheid, je pijn, je hopeloosheid, je verdriet en je vragen bij Hem komen. Hij wil er voor je zijn. God belooft nergens in de Bijbel dat ons lijden bespaard blijft. Maar Hij belooft wel dat Hij in het lijden bij ons zal zijn. En die God, de God die je liefheeft, de God die jouw zonden vergeeft en de God die je hoop geeft, wil altijd bij je zijn: Immanuël!