Maar we zien Jezus

19 juni 2017|0 Comments

In Daniël 6 lezen we het bekende verhaal over Daniël die in de leeuwenkuil gegooid werd. Aan het eind van het verhaal staat: ‘Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd’ (Daniël 6:24). Ook David vertrouwde op God: ‘…ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd’ (Psalm 13:6). Betekent dit dat we altijd bevrijd worden uit de leeuwenkuilen? Nee! Jakobus werd niet bevrijd uit zijn leeuwenkuil. Hij stierf in de gevangenis door onthoofding. Stefanus werd niet bevrijd uit zijn leeuwenkuil. Hij stierf door steniging. Soms begrijpen we niet waarom God het één wel doet en het ander niet. Probeer niet alles te begrijpen. Hebreeën 2:9 zegt: ‘Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.’ (NBG) We mogen vasthouden aan die vier prachtige woorden: 'maar we zien Jezus’. Christen zijn betekent leven met dat conflict. We zullen moeten leven met de realiteit dat we niet alles begrijpen. Dat is wat de Bijbel noemt, leven in geloof. We leven in vertrouwen op God en vertrouwen impliceert dat we niet alles begrijpen. Aanvaard dat we niet overal een antwoord op krijgen! Maar blijf op God vertrouwen! Daniël vertrouwde op God. Vanuit dat fundament van vertrouwen was hij ook vastbesloten om Gods wil te doen. Hij vertrouwde erop dat als hij Gods wil zou doen, hij dan altijd en hoe dan ook goed zou uitkomen. Vanuit dat fundament van vertrouwen bewaarde hij zijn hart. Hij kon zijn tegenstanders vergeven, omdat hij op God vertrouwde. Hij gaf het oordeel in vertrouwen over aan God. [...]

Geef de Heilige Geest de ruimte

12 juni 2017|0 Comments

Deze week de laatste teaser uit Autoriteit. Ik hoop dat je ervan genoten hebt! Jaren geleden vertelde een gemeentelid, genaamd Dick, mij het volgende verhaal. Gedurende een paar weken kwam er elke dag een mooie witte duif in zijn tuin. Dick had een voederplank voor vogeltjes in zijn tuin. Deze plank werd altijd druk bezocht en op een dag zag hij tussen de mussen, koolmezen en spreeuwen een witte duif. Deze duif kwam wekenlang elke dag naar de voederplank. Dick vond dat zo leuk dat hij besloot een mooi huisje op de plank te timmeren, dat groot genoeg was voor de duif. Dick is een kundig timmerman, dus het werd een heel fraai vogelhuisje. Toen het klaar was, zette Dick het in zijn tuin en deed wat voer in het huisje. Vol verwachting ging hij voor het raam zitten om te kijken wat de duif zou gaan doen. Na een poosje verscheen de duif en ging aarzelend het huisje binnen. Hij bleef even binnen en keek wat om zich heen. Maar al snel kwam hij weer naar buiten en vloog weg om nooit meer terug te komen. De heilige Geest is net als die duif. Hij wil graag ruimte ervaren en niet opgesloten worden in onze structuren. Hoe veel ruimte krijgt de heilige Geest in jouw levenshuis? Is Hij leidend of wil jij graag de leiding houden en bepalen welke rol de heilige Geest in jouw leven speelt? Je zult nooit je positie van autoriteit in de wereld kunnen innemen als je de heilige Geest niet uitnodigt om de leiding te nemen. De heilige Geest zal zich niet aan je opdringen. Hij is als een gentleman. Jij bepaalt dus de ruimte die Hij krijgt. Probeer de heilige Geest niet te begrenzen. Zet de heilige Geest niet vast en doof Hem niet uit. [...]

De Heilige Geest is onmisbaar

5 juni 2017|0 Comments

Vandaag de tweede teaser uit het derde deel van de trilogie: Autoriteit. Speciaal vanwege Pinksteren een stukje over de Heilige Geest: Stel je voor dat Jezus de aarde nooit verlaten had. Dat zou toch fantastisch zijn! Dan zou ik nu in een vliegtuig kunnen stappen om naar Israël te vliegen en Jezus gewoon kunnen opzoeken. Ik zou net als Maria aan zijn voeten kunnen zitten om ademloos naar Hem te luisteren. Ik zou in de gelegenheid zijn om Hem persoonlijk te spreken en wat vragen kunnen stellen over allerlei problemen en issues waar ik mee rondloop. En ik zou persoonlijk getuige kunnen zijn van de geweldige wonderen die Hij zou doen. Wat zou dat geweldig zijn! Maar ja, er is wel een klein probleempje. Er leven op dit moment naar schatting zo’n drie miljard christenen op aarde. En stel je voor dat de helft van al die christenen op hetzelfde moment op hetzelfde idee zou komen als ik. Dan kom ik er daar ter plekke achter dat ik achterin een gigantische rij moet aansluiten. ‘Er zijn nog 1.500.000.000 mensen voor u…’ De kans dat ik Jezus persoonlijk zou kunnen ontmoeten zou bijzonder klein zijn. En als ik dan na jaren wachten misschien toch aan de beurt zou zijn, dan kan ik maar een paar minuten met Jezus doorbrengen. Vandaar dat Jezus tegen zijn leerlingen zei: ‘Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat Ik wegga. Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal Hem naar jullie toe sturen als Ik bij God ben’ (Joh. 16:7 BGT). Jezus stuurde de heilige Geest als zijn plaatsvervanger naar zijn leerlingen. Maar de heilige Geest kwam niet alleen voor de leerlingen, Hij is er ook voor ons. En het goede nieuws is dat we helemaal niet in de rij hoeven te staan. De heilige Geest is er altijd voor ons, Hij hoeft niet te slapen of te eten. Hij kan met alle drie miljard christenen tegelijkertijd een gesprek voeren! Onvoorstelbaar, maar waar. De heilige Geest doet zo veel. Hij is onze trooster, Hij pleit voor ons, Hij komt in ons wonen, Hij brengt ons de woorden van Jezus in herinnering, Hij onderwijst ons, Hij getuigt van Jezus, Hij wijst ons de juiste wegen en maakt ons bekend wat komen gaat. Hij geeft ons kracht, liefde, vruchten en gaven. De heilige Geest is de schatbewaarder, de beheerder van al Gods rijkdommen. Hij is degene die vanuit Gods overvloed aan ons doorgeeft wat we maar nodig hebben. Wij kunnen niet zonder de heilige Geest! Des te meer is het dan best verbazingwekkend dat de heilige Geest, de derde persoon van de Goddelijk drie-eenheid, voor veel christenen de grote onbekende is. De Bijbel is er heel duidelijk over dat een intieme relatie met Hem onmisbaar is en dat Hij een heel belangrijke rol in ons leven zou moeten spelen. Jezus kende de heilige Geest en Hij kon niet zonder Hem. De christenen in de eerste gemeente kenden de heilige Geest en zij konden niet zonder Hem. Zoals we al geconstateerd hebben, kenden zij de heilige Geest heel persoonlijk en werkte Hij krachtig door hen heen. Na de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren veranderden de leerlingen radicaal, hun onzekerheid en hun egoïsme hadden plaatsgemaakt voor het vuur en de kracht van de heilige Geest. [...]

Leven in autoriteit

29 mei 2017|0 Comments

Het is zover! Het drieluik is compleet. Het derde deel, Autoriteit, is ook verschenen. Mocht je hem willen bestellen, dan kan dat hier. Natuurlijk wil ik je graag enthousiast maken voor dit nieuwe boekje. Daarom de komende weken een paar teasers, te beginnen met de inleiding. Ik hoop dat je ervan geniet! Een poosje terug dacht ik: wat is eigenlijk een normaal christelijk leven? Waaraan herken je een christen? Is dat iemand die trouw naar de kerk gaat, de Bijbel leest, bidt, zijn tienden betaalt, zich niet bedrinkt, niet vloekt en niet naar foute films kijkt? Is dat de norm, die we met flink wat inspanning misschien nét kunnen halen? Is dat hoe we bekend willen staan? Of is er meer? Het wordt tijd om het normale christelijke leven te herdefiniëren, want de basis daarvoor werd in de eerste gemeente gelegd. Het boek Handelingen staat vol verslagen van genezingen, bevrijdingen en wonderlijke gebeurtenissen. De kerk van de eerste eeuw heeft de voor hen toen bekende wereld binnen dertig jaar volledig op zijn kop gezet. Het licht van God scheen uitbundig en verdreef de duisternis! Het Koninkrijk van God brak krachtig door en de christenen hadden een enorme impact op de maatschappij. Ze wandelden in grote autoriteit: dat was de alledaagse werkelijkheid en dát mag ook voor ons normaal gaan worden. De heilige Geest speelt daar een belangrijke rol in. Jezus beloofde aan zijn leerlingen dat Hij de Vader zou vragen een helper te sturen. Met deze Goddelijke helper bedoelde Jezus de heilige Geest. Iedere gelovige mag zich bewust zijn van de realiteit van de heilige Geest, zonder Hem kunnen we nooit Gods kracht in ons leven ervaren. Toen de apostelen mannen moesten selecteren om een aantal praktische taken van hen over te nemen, keken ze niet in de eerste plaats naar natuurlijke bekwaamheden. Ze kozen bewust mannen uit die vervuld waren met de heilige Geest, omdat ze wisten dat de heilige Geest ervoor zorgde dat deze mannen bijzonder waren (Hand. 6:3). De vroege christenen hadden de boodschap van Jezus goed begrepen, ze wisten hoe belangrijk het was om in totale afhankelijkheid van de heilige Geest te leven. Daar kwam Dwight L. Moody ook achter. Moody was aan het einde van de negentiende eeuw voorganger van een kerk in Chicago. Hij vond dat hij het aardig deed, maar twee oudere dames in zijn kerk merkten een gebrek aan geestelijke kracht bij hem en begonnen te bidden dat Moody de doop in de heilige Geest zou ontvangen. Toen deze gebedsstrijdsters dit aan hem vertelden, vroeg hij hun waarom ze voor hem baden. ‘Omdat u kracht nodig hebt’, antwoordden zij. Hij bedankte hen voor hun gebeden, maar maakte hun vervolgens duidelijk dat dat niet nodig was. Hij meende al kracht te hebben, hij was tenslotte leider van een grote kerk waar mensen tot geloof kwamen. Toch baden deze vrouwen stug door en Moody begon te beseffen dat er in zijn bediening niet veel van de bovennatuurlijke kracht aanwezig was die hij in de Bijbel aantrof bij gewone christenen. In Handelingen 2 zag hij duidelijk dat iemand alleen door een uitstorting van de heilige Geest de kracht ontving om getuige van Jezus te kunnen zijn. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij deze kracht inderdaad nodig had. Hij begon ervoor te bidden en ook vroeg hij de twee vrouwen of ze met hem wilden bidden dat God zijn kracht over hem zou uitstorten. De vrouwen baden vol overgave voor hem opdat hij vervuld zou worden met de heilige Geest. Toen kwam er een grote honger in zijn ziel en hij wist niet wat het was. Hij begon te huilen, zoals hij nog nooit had gedaan. De honger werd zo groot dat hij niet verder wilde leven als hij deze kracht voor de dienst van God niet zou ontvangen. Terwijl Moody in deze geestelijke toestand verkeerde, werd Chicago in oktober 1871 door een grote brand in de as gelegd. Moody’s huis en kerk vielen ook aan het vuur ten prooi. Maar de brand doofde zijn verlangen niet naar het vuur van de Geest en hij riep al die tijd tot God om hem te vervullen. Tot hij op een dag, terwijl hij in een straat in New York liep, vervuld werd met Gods Geest. Midden in die drukke, hectische stad werd zijn gebed verhoord. Moody getuigde: ‘O, wat een dag was dat! Ik kan hem niet beschrijven, ik spreek er vrijwel nooit over; het is bijna een té heilige openbaring om er woorden aan te geven. Paulus ondervond ook iets, waarover hij veertien jaar niet sprak. Ik kan alleen maar zeggen dat God Zich aan mij openbaarde en ik had zo’n sterke ervaring van zijn liefde, dat ik Hem vroeg zijn hand van mij af te houden om staande te blijven. Ik ging weer spreken. De preken waren niet anders dan vroeger, ik verkondigde geen nieuwe waarheden en toch kwamen er honderden tot geloof. Ik zou werkelijk niet willen terugkeren naar de tijd vóór die heerlijke ervaring, al zou je me de wereld willen geven – het zou een stofje zijn op een weegschaal.’ Dwight L. Moody is misschien wel de grootste evangelist geweest die ooit geleefd heeft. In veertig jaar tijd won hij miljoenen zielen, stichtte drie chr [...]

Het gaat om keuzes

23 mei 2017|0 Comments

Veel christenen klagen dat God niet voorziet, maar dat kan te maken hebben met het feit dat ze God niet gehoorzamen! Gods liefde is onvoorwaardelijk en zijn genade is gratis, maar zijn zegeningen en de vervulling van zijn beloften zijn wel degelijk gekoppeld aan voorwaarden. Als God zijn beloften zondermeer zou vervullen, dan zou het niet uit hebben gemaakt hoe het volk Israël zich gedragen had. Dan zouden hun keuzes niet belangrijk zijn geweest. Maar dat zou erg onlogisch zijn. God verwachtte van zijn volk dat ze zich verantwoordelijk zouden gedragen en dat ze zouden wandelen in geloof en gehoorzaamheid. Dat verwacht hij ook van ons. De keuzes die wij in het leven maken zijn dan ook heel belangrijk. Elke keuze die we maken heeft een resultaat. De weg die je kiest bepaalt waar je uitkomt. Als het alleen bij goede voornemens blijft, kom je niet op je bestemming, hoe goed je het ook bedoelt. Dan blijf je onderweg steken. Goede voornemens kunnen je toekomst niet bepalen, maar wel de concrete keuzes die je dagelijks maakt. Mijn keuzes vandaag zijn van essentieel belang om in de toekomst in de bestemming te kunnen wandelen die God voor mij heeft. Wij draaien het vaak om. We worden bijvoorbeeld geconfronteerd met een slechte gezondheid omdat we ongezond hebben geleefd. Of ons huwelijk is slecht, omdat we nooit de moeite hebben genomen om eraan te werken. Of we komen in financiële problemen omdat we teveel luxe spullen hebben gekocht. En dan beklagen we ons daarover bij God. Waarom overkomt mij dit? Waarom laat u dit toe, waarom grijpt u niet in? Waarom verhoort u mijn gebeden niet, waarom maakt u uw beloftes niet waar? Maar je bent in een situatie beland die in dit geval het resultaat is van je eigen keuzes. En God respecteert jouw keuzes en hij houdt zich, in het algemeen, aan zijn universele wet van zaaien en oogsten. Bedenk dus waar je in de toekomst terecht wilt komen en stem je keuzes steeds weer af op God en gehoorzaam hem. [...]